Õigusabikulude kindlustus tagab õigusliku kindlustunde tervele perele

Mida kitsamad on majandusolud, seda rohkem on vaidluseid – üürnike, naabrite, tööandja, töötaja, ehitaja, autoteeninduse, rehvivahetuse või kauplusega. ERGO statistika näitab, et  Eesti inimesed sõlmivad järjest rohkem õigusabikindlustust, mis tagab endale ja oma perele juriidilise kindlustunde, et selliseid vaidlusi vältida või kohtus valutult lõpuni vaielda.

Viimastel aastatel on kasvanud inimeste ja investorite hulk, kes üürivad oma kinnisvara välja. Nagu ERGO kindlustuse partneri, idufirma Rendin andmed näitavad toob iga kümnes üürileping kaasa vaidluse. Peamiselt on selle põhjuseks üüri õigeaegne tasumine või vara heaperemehelik kohtlemine.

„Me näeme, et järjest sagenevad juhtumid, kus üürnik soovib ennetähtaegselt välja kolida, rikkudes seeläbi üürilepingut,“ kommenteeris ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juht Maiko Kalvet. „Või siis satub üürnik rahalistesse raskustesse ja hakkab igakuiste maksetega viivitama. Äsja tegelesime iseloomuliku juhtumiga, kus korteriomanikul sai võlgnevustest kõrini ja ta soovis üürilepingu lõpetada ning võlgu oleva summa välja nõuda. Üürnik vastas, et tema välja ei koli ja mingu omanik kas või kohtusse.“

Kui sellisele olukorrale lisandub veel korteris oleva vara või interjööri rikkumine, siis võib protsess kiskuda pikaks ja ebameeldivaks. Kui omanik võtab ette kohtutee ja lõpuks korteri tagasi oma valdusse saab, siis võib selle seisukord olla niivõrd halb, et kohe tuleb ette võtta uus kohtulahing tekitatud kahjude välja nõudmiseks. „Täiesti arusaadavatel põhjustel pole inimesed seadustega lõpuni kursis ja seega pole teadlikud kõigist võimalustest, kuidas enda õiguste eest seista. Just siin tulebki appi õigusabikindlustus, kes tagab sellises olukorras teile igakülgse abi kogu vaidluse protsessis kuni kohtuotsuse jõustumiseni välja,“ ütles Kalvet.

Eraldi teema, mida ikka ja jälle ette tuleb, on vaidlused naabrite vahel. Kas naaber ehitab oma sauna või kuuri lubatust suurema või valesse kohta. Või sulgeb naaber ebaseaduslikult talle kuuluva tee, mille kaudu teine naaber oma koju pääseb. „Isegi pärast kohtuotsust võib naaber keelduda koostööst. See tähendab aga kohtutäituri kaasamist ja järgmisi kohtuistungeid, kus püütakse leida kompromiss, mõnikord uue tee rajamise näol,“ selgitas õigusabikulude kindlustuse portfelli juht. „Selge on see, et see protsess ei ole tavainimesele meeldiv ning selle vältimiseks võtame meie ise kogu suhtluse ja asjaajamise enda kanda. Sisuliselt ei pea meie klient vaenujalal oleva inimesega kokku puutuma ja saab tegeleda enda asjadega.“

Harvad pole ka juhtumid, kus õigusabikulude kindlustuse juristidel tuleb tegeleda näiteks remondiettevõtetega, kes võtavad ettemaksu, aga lubatud töid ära ei tee. Sageli kaob selliste probleemide korral töödejuhataja nagu mutt maa alla ja telefonile ei vasta. Tuleb ette, et hiljem eitatakse ettemaksu saamist, misjärel tuleb raha koos viiviste ning menetluskuludega välja nõuda kohtu kaudu.

Kahjuks on järjest kasvavas trendis ka vaidlused töötajate ja tööandjate vahel. Küll tuleb ette töölepingu tingimuste ühepoolset muutmist või mitme kuu palga maksmata jätmist. „Koroonaaja alguses hakkas näiteks ette tulema olukordi, kus pahatahtlikud tööandjad püüdsid palgamaksmisest kõrvale hiilida ja süüdistasid töötajat näiteks kauba rikkumises,“ ütles Kalvet.

Töövaidlused on tihti kõige tõsisemad, sest summad, mille üle vaidlus käib, on märkimisväärsed. „Mitme kuu palk on kõigile suur summa. Rääkimata rängast süüdistusest kauba rikkumise kohta, kus summad võivad ulatuda kümnete tuhandete eurodeni,“ ütles ERGO õigusabikulude kindlustuse juht. „Sellises vaidlustes üksinda hakkama saada on tõsine katsumus, mistõttu on mõistlik kaasata spetsialist – jurist, kes tunneb seadust ja oskab sinu eest igakülgselt seista kogu vaidluse kestel. Õigusabikindlustus selle turvalise ja valutu tee teile tagab.“

Tutvu ERGO õigusabikulude kindlustusega lähemalt ja sõlmi leping alates 9 eurost kuus.


Seotud artiklid