Viis praktilist soovitust kodu müüjale

Kodu müümise protsessis on võtmetähtsusega ettevalmistus, et vältida hilisemaid probleeme. ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juht Maiko Kalvet jagab üht õpetlikku kogemust ja nõuandeid, mida järgida korteri või maja müüki planeerides järgida.

Inimene müüs korteri, mille oli neli aastat tagasi ise enda jaoks remontinud – vahetanud elektrijuhtmed, aknad ja soojustanud seinad seestpoolt. Aasta pärast müüki algas kemplemine ostjaga. Küll soovis ostja korteri tagasi anda, kuna õhksoojuspump ei küta piisavalt, aknad kondenseeruvad ja jäätuvad ning lasevad tuult läbi. Kuna korteri müüjal oli sõlmitud õigusabikulude kindlustus, koostas ERGO jurist uuele omanikule vastuskirja. Aasta pärast sai korteri endine omanik kohtumääruse, kus ostja soovis korteri tagastada ja lisaks müügihinnale 2000 eurot hüvitist või alternatiivselt kahjuhüvitist summas 5000 eurot. ERGO jurist koostas hagiavaldusele vastuse ja algas kohtumenetlus. Ostja soovil telliti ekspertiis maksumusega 3000 eurot. Enne ekspertiisi korraldati ka vaatlus, kus selgus, et korter on täiesti samas seisukorras, nagu ostes. Kuid ostja tõi aina uusi vigu välja: valesti paigaldatud elekter ja veetorud, siseviimistluses puuduvad uksepaled, mis olid puudu nii müügikuulutusel kui ka ostes silmaga nähtavad. Samuti oli ostja teadlik, et müüja oli ise remondi teinud.

Kohus palus kaaluda kompromissi sõlmimist, kuna ekspertiis tuvastas mõned nõuetele mittevastavused. Kuna müüja oli oma teadmatusest tõesti mõningaid nõudeid rikkunud ja soovis kohtuvaidluse kiiret lõppemist, sai sõlmitud kompromiss, mille järgi tuli tal hüvitada kahjud 3000 euro ulatuses ühe aastase maksegraafikuga. Menetluskulud jäid mõlemal poolel endi kanda, korteri müüja kui õigusabikulude kliendi kulu tasus ERGO.

Mida enne korteri müüki teha, et sarnast olukorda vältida?

1. Teavita enne müügitehingut kirjalikult kõikidest teadaolevatest puudustest

Oluline on ostjale aegsasti teada anda kõigist kodu puudustest. Tehes seda kirjalikult, väldid võimalikke hilisemaid vaidlusi ja tagad, et ostja on informeeritud enne müügitehingu sõlmimist. Ausus ja läbipaistvus loovad usaldust ning samuti vähendavad hilisemaid võimalikke probleeme.

2. Informeeri probleemidest naabritega

Naabritega seotud probleemid võivad oluliselt mõjutada ostja otsust. Seega on oluline, et ostja teaks, kas on olnud eelnevaid konflikte või probleeme naabritega. Informeerimine aitab vältida ebameeldivaid üllatusi ja tagab, et ostja teeb oma otsuse täielikult informeerituna.

3. Telli ehituseksperdilt ostueelne audit varjatud puuduste tuvastamiseks

Varjatud puudused on sageli kõige suuremaks probleemiks, miks hilisemad vaidlused ostja ja müüja vahel tekivad. Seetõttu on mõistlik tellida ehituseksperdilt ostueelne audit, et tuvastada kõik võimalikud varjatud puudused. Esita auditi tulemused ka ostjale, et ta teaks, millises seisukorras on potentsiaalne uus kodu.

4. Pane kõik puudused ausalt kirja ka müügilepingusse

Kõik teadaolevad puudused tuleks kirja panna ka müügilepingusse. Nii on mõlemad osapooled teadlikud tehingu kõikidest tingimustest.

5. Kontrolli üle müüdava objekti dokumentatsioon

Enne kodu müüki veendu, et kõik vajalikud dokumendid on korras. See hõlmab kinnistusraamatu väljavõtet, energiamärgistust, kasutusluba ja muid asjakohaseid dokumente. Korrektselt vormistatud ja ajakohased dokumendid annavad ostjale kindlustunde, et ostetava objektiga on kõik korras.

Teavitades ostjat kõikidest puudustest ja võimalikest probleemidest ning esitades korrektse dokumentatsiooni, tagad sujuva tehingu ja väldid hilisemaid kulukaid vaidluseid. Kuna kõiki probleeme pole aga kunagi võimalik ette näha, soovitab Maiko Kalvet sõlmida õigusabikulude kindlustuse, mis pakub lisatuge, kui probleemid peaksid ikkagi ilmnema. Õigusabikulude kindlustuse võiks sõlmida kohe praegu või vähemalt kolm kuud enne kinnisvara müümist.

ERGO õigusabikulude kindlustus aitab olukordades, kus kindlustatu või tema perega on käitutud ebaõiglaselt ning sellega kaasnevad rahalised kulutused või saamata jäänud hüvitised. Kindlustus katab õigusabiga seotud kulud, kaitseb õigusi kohtus ja annab juhiseid, kuidas tekkinud olukorras käituda. Tutvu õigusabikulude kindlustusega lähemalt siin.


Seotud artiklid