Kuidas vältida sekeldusi: olulised punktid, mida üürilepingus jälgida

ERGO õigusabikindlustuse kogemus näitab, et enamik üürivaidlustest saavad alguse puudulikest lepingutest. Millele tuleks korteri üürimisel tähelepanu pöörata, kirjutab ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juht Maiko Kalvet.

Arvesta kaasnevate kuludega

Enamasti tuleb üürilepingu sõlmimisel tasuda tagatisraha ja ettemaksuna ühe kuu üür. Kui üürida korter maakleri kaudu, lisandub maakleritasu, enamasti samuti ühe kuu üür. Seega peaks üürimise hetkeks olema käepärast vähemalt kolmekordne üürisumma. Tagatisraha võib olla ka suurem, maksimaalselt kuni kolme kuu üüri ulatuses.

Peale igakuise üürimakse tuleb arvestada hulga lisanduvate kuludega (elekter, küte, vesi, prügivedu, internetiühendus, haldusteenus jm). Lepingus tuleks hilisemate üllatuste vältimiseks üksipulgi kirja panna, mille eest üürnik täpselt maksab, mitte leppida üldsõnalise punktiga, kus lubate maksta „kommunaalkulude“ eest teadmata, mida selle all silmas peetakse.

Võta aega lepingu läbi lugemiseks

On oluline, et üürileping saaks sõlmitud kirjalikult. Seal peaks kindlasti sisalduma üürihind, ammendav loetelu üürniku igakuistest kõrvalkuludest, lepingu kestvuse aeg ning üüripinna lõpetamise ja tagastamise tingimused. Mõnikord võib olla kasulikum tähtajalise üürilepingu sõlmimine, mida saab ennetähtaegselt lõpetada ainult erakorralisel juhul, näiteks lepingu rikkumise korral. Pealegi ei saa üürileandja tähtajalise üürilepingu kehtivuse ajal (välja arvatud, kui see on pikem kui kolm aastat) üüri tõsta. Tähtajatu lepingu puhul võib üüri tõsta – põhjendatud mahus –  üks kord aastas. Samas aga saab tähtajatut üürilepingut alati lõpetada teatades sellest teisele poolele kolm kuud ette.

On väga oluline leping tähelepanelikult läbi lugeda ja küsida kohe, kui midagi jääb arusaamatuks. Hea oleks lasta leping üle lugeda kogenumal inimesel või spetsialistil. Lisaks üürilepingule tuleks sõlmida ja allkirjastada ka korteri üleandmise-vastuvõtmise akt, kus on kirjas, milline sisustus korteris on, missuguses seisukorras on mööbel, seadmed ja siseviimistlus, millised on mõõdikute (vesi, gaas) näidud. Hea oleks teha võimalikult palju fotosid korteri ja mööbli seisukorrast, et vältida hilisemaid vaidlusi omanikuga.

Kohandu kodukorraga ja maanda riske

Nutikas on küsida omanikult majas kehtivate sisekorrareeglite ja käitumistavade kohta. Näiteks on mõnes kortermajas kokku lepitud kindel parkimiskord või jäätmete liigiti sorteerimine. Hea mõte on oma riskid ka ära kindlustada. Üürnik saab kindlustada nii oma isikliku vara kui ka vastutuse, kui tema tegevuse tõttu teised majaelanikud kahju kannatavad, näiteks kui ta peaks veeavarii põhjustama. Üürilepingut sõlmides on mõistlik küsida, kas üürikorteris on kehtiv kodukindlustus, kellele see laieneb ja millised on valitud kindlustuskaitsed, sest topelt kindlustada pole ka mõtet.

ERGO õigusabikulude kindlustus aitab olukordades, kus kindlustatu või tema perega on käitutud ebaõiglaselt ning sellega kaasnevad rahalised kulutused või saamata jäänud hüvitised. Kindlustus katab õigusabiga seotud kulud, kaitseb õigusi kohtus ja annab juhiseid, kuidas tekkinud olukorras käituda. Tutvu õigusabikulude kindlustusega lähemalt siin.


Seotud artiklid