Kuidas otsida ja valida oma ehitustööle teostaja?

Ehitaja otsimiseks on mitmeid võimalusi – nii lihtsamaid kui keerulisemaid. Enne, kui alustad oma ehitustööle teostaja leidmist, on väga tähtis määratleda, mida täpselt vajad. Näiteks maalritööde alla kuuluvad seina ettevalmistus, krohvimine, pahteldamine, kipsplaadi viimistlus, värvimine või ka tapeetimine. Üsna tihti antakse keerulisemad tööd ehitajatele, kuid lihtsamad tööd, näiteks värvimine ja tapeetimine, tehakse aga ise. Seetõttu on oluline täpselt paika panna, mis mahus teostab töid ehitaja. Kvaliteetse ehitaja leidmisel, võib meeldiv koostöö jätkuda pikka aega.

Sõbrad, tuttavad, sugulased…?

Naabri Mati või onupoeg Kalle võib tunduda mugav ja lihtne lahendus ehitustööde tegemiseks, kuid kahjuks liiga tihti lõpeb sedasorti töösuhe tülide ja või rahalise arveteklaarimisega ning seda just lähedaste või sugulaste vahel. Kui töö teostajal puudub varasem kogemus ja eelnevalt tehtud töödele ei ole võimalik küsida hinnangut, siis lõpuks on ikka keegi tõenäoliselt rahulolematu.

Seetõttu on kõige parem võtta ehitusele professionaal, kes tunneb oma tööd ja mis kõige tähtsam, suhted jäävad seeläbi ainult tööalasteks. Nii on võimalik tagada töö kvaliteet ja ei teki asjatut tüli tuttavate või sugulastega. Samuti on kogemustega töövõtjal üldjuhul olemas tööks vajalikud tööriistad ning ka vahendid.

Interneti otsingumootorid või ehituskeskkonnad?

Olenevalt ehitustööst võib alustada töövõtja otsimist interneti abil kasutades selleks mõnda otsingumootorit või hoopis ehitusspetsiifilist keskkonda nagu näiteks Hange.ee. Kindlasti oled märganud, et otsingumootori abil päringut tehes on tavaliselt esimesed leheküljed makstud, mis tähendab, et ettevõtted on ostnud endale reklaampinna esilehel.

Seevastu orgaanilised veebilehed otsimootori esilehel annavad aga märku sisu vastavusest ning külastatavusest. Siiski ei tähenda esilehele ilmunud vaste, et tegemist on 100% usaldusväärse ettevõttega. Selleks tuleb teha kindlasti taustauuring.

Märksõnade abil ehitaja otsimine ja taustauuring

Valime välja mõned otsingusõnad nagu näiteks:

 • maalritööd,
 • plaatimistööd,
 • krohvitööd, jms.

Mida spetsiifilisem on märksõna otsing, seda tõenäolisemalt leiad endale sobiva ehitaja. Näiteks „maalritööd“ asemel võib panna „pahteldamine“ või mis iganes spetsiifilisem tööots vajab tegemist. Omades soovi leida töö teostajaks just ehitusfirma, on soovituslik lisada otsingusse mitte ainult märksõna, vaid selle järel ka viide soovitud töö teostajale, nt. „maalritööde ettevõte“, plaatimistööde firma“ jne.

Enne potentsiaalse töövõtjaga kontakteerumist, tasub teha taustauuring. Soovitavalt on ehitusettevõttel oma veebileht, kus on pilte tehtud töödest ning mitmete klientide tagasiside. Taustauuringuks sobib hästi tavaline otsingumootor (näiteks Google). Enamasti leiad kõik vajaliku info juba esimeselt 2-3 leheküljelt. Otsi punaseid ohumärke – vaata üle krediidiinfo või mõni muu taustakontrolliportaal. Võlad riigi ees võivad tähendada vastutustunde puudumist. Suured ohumärgid on ka rahulolematute töötajate ning klientide tagasiside.

Loe arvustusi erinevatest keskkondadest, kui need on saadaval. Enamik veebikeskkondi ei võimalda siiski varasemalt teostatud ehitustöid hinnata või puudub võimalus kontrollida hinnangu autentsust. Tööle antud hinnang annab aga selge tagasiside, millise ehitaja ning kvaliteediga on tegemist.

Hange.ee ehituskeskkonnas, kus inimesed saavad korraldada hankeid ja ehitusfirmad teha nendele töödele pakkumisi, on tuhandeid hinnangutega ehitajaid. Keskkonnas saadakse hinnanguid just varasemate teostatud tööde eest ja kõik hinnangud on ka tagasiulatuvalt kontrollitavad (nt kuna töö toimus, kas tellijaks oli eraisik või ettevõte ning kuidas eristus antud firma pakkumine teistest pakkujatest).

Lisaks on võimalus tutvuda keskkonnasiseselt ka ehitusettevõtete majandusnäitajatega ehk töö tellija saab ilma täiendava otsinguta teabe nii maksuvõlgade olemasolust kui ka töötajate arvust ja asutamise aastast.

Mida rohkem on ettevõttel arvustusi, tagasisidet ja mida kõrgemad on hinnangud ka näiteks Hange.ee ehituskeskkonnas, seda suurem on tõenäosus, et tegemist on kogenud ning professionaalse töövõtjaga. Isegi kui ehitusettevõte on alles alustanud, siis võib arvestada juba esimese 3-5 arvustusega.

Kuigi spetsialiseerumine mingile tööle – näiteks plaatimine või maalritööd, jms – on hea märk, ei ole see tingimata peamine. Suurematel ettevõtetel on tihtipeale mitmeid spetsialiste ja suudavad seega pakkuda ka rohkem erinevaid töid.

Samas ei tasu karta ka alustavaid ehitusfirmasid. Mitmed ettevõtjad on loonud oma firma olles aastaid tegutsenud palgatöölisena samas valdkonnas ja on tegelikult väga suurte kogemustega. Kui tegemist on alustava ehitajaga, küsi soovitusi ning pilte tehtud töödest. Soovitused võib saada lihtsalt e-kirja teel ning neid võiks olla vähemalt 3-5, sest esmased soovitajad on alati lähedased ning sõbrad. Pildid tehtud töödest annavad ülevaate mida oodata.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi – Hange.ee

Sotsiaalmeedia taustauuring

Kui otsid ehitajat otsingumootori vahendusel, tasub kindlasti teha ka sotsiaalmeedia taustauuring. Sisesta ehitaja nimi (näiteks Facebooki) otsingusse ning lisaks selle inimese kontole võid leida tema nimega seonduvaid postitusi erinevatest gruppidest. Osad sotsiaalmeedias olevad grupid tegelevad spetsiaalselt tagaotsitavate või halva mainega inimeste eest hoiatamisega. Leides ehitaja nime mõnest sellisest grupist, soovitame hoolikalt mõelda, kas koostöö alustamine on ikka mõistlik kuna tegemist on tugeva ohumärgiga.

Kui töövõtja on juba objektile kutsutud, siis on võimalik ka lihtsa vestluse käigus tuvastada, kas ja kui pädeva ehitajaga on tegemist. Kui enamik küsimusi jääb vastuseta, siis tõenäoliselt vajalik kogemus või oskused puuduvad. Võta selleks veidi aega, et uurida tehtava töö kohta ning küsi mõned spetsiifilised küsimused näiteks materjalide, ajalise arvestuse ja muidugi hindade kohta. Hea spetsialist oskab enamasti kohapeal määratleda nii orienteeruva hinna kui ka hinnata töö teostamise ajalist kestust.

Kuigi see pole väga levinud, võib alati usaldada oma sisetunnet. Kui kohapeale tulnud töövõtja on mingil põhjusel vastumeelne, ei jäta endast head muljet, siis ei pea temaga koostööd alustama.

Võta mitu pakkumist erinevatelt töövõtjatel

Enamasti ei määra toote või teenuse headust ja kvaliteeti üksnes hind, nii ka ehituses. Kõige kallim pakkumine ei pruugi tähendada parimat kvaliteeti ja kõige odavam pakkumine võib minna pikemas perspektiivis hoopis rohkem maksma kui algselt planeeritud. Otsuse langetamisel tuleb muidugi hind arvesse võtta, kuid siinkohal on mõistlik liikuda mööda kuldset keskteed. Õige pakkumise valikut toetab alati ka põhjalikum taustauuring. Lisaks on Eesti üsna väike ning ehitusettevõtteid on piisavalt, et võtta ühele tööle pakkumisi erinevatelt tegijatelt.

Tea oma õiguseid!

Kui leiad enda tingimustele sobiva ehitaja, sõlmi kindlasti ka leping. Üldjuhul saadab professionaalne ettevõtja ise pakkumise, mis sisaldab tööga seonduvaid tingimusi. Leping peab kindlasti sisaldama detailselt välja toodud ajalist piirangut ehk peab olema määratletud ajavahemik kuna töid teostatakse. Lisaks peaks see sisaldama ka tööde teostamiseks vajalike materjalide hindu ning välja peab tooma ka ehitustööde vahemaksed (nt materjalide soetamisega seotud kulud) ja muud tingimused.

Loe leping kindlasti läbi, sest see sätestab ajalised ja rahalised nõuded ning tingimused, mille puhul ehitaja võib tööst näiteks taganeda. Loe läbi kindlasti ka kahjunõuete sätted ning paragrahvid ja enda kui tööandja/kliendi kohustused. Sul on õigus teha omapoolsed ettepanekud lepingu muudatusteks enne allkirjastamist. Pärast allkirjastamist Eesti riigi seaduste alusel enamasti lepingust taganeda ei saa.

Soovitused ehitaja otsimisel

 • Tee täpselt kindlaks, millist tööd, mis mahus on vaja teha;
 • Kui kasutad interneti otsingumootorit tee kindlasti ehitajale taustauuring;
 • Küsi ehitajalt soovitusi ning pilte varasemalt tehtud töödest;
 • Võimalusel tee taustauuring ka sotsiaalmeedias;
 • Hinda ehitaja professionaalsust küsides töö kohta spetsiifilisi küsimusi;
 • Võta oma ehitustööle mitu pakkumist;
 • Kui leiad sobiliku ehitaja sõlmi kindlasti ka kirjalik leping, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja probleeme;
 • Kui oled tööga rahul – jäta ka tagasiside või hinnang!

Hange.ee ehituskeskkond – las ehitaja leiab Sind!

Hange.ee keskkonnas on ehitusettevõtete taustauuring Sinu eest ära tehtud. Selgelt nähtavad on varasemate töö tellijate hinnangud töid teostanud ettevõtete kohta. Lisaks on otse keskkonnasiseselt võimalik tutvuda pakkumisi teinud ehitusfirmade majandusnäitajatega alates maksuvõlgadest, asutamise aastast, töötajate arvust kuni käibenäitaja ja majandustegevuse registri sissekanneteni. See tähendab, et puudub vajadus hakata eraldi infot otsima.

Ehituskeskkonnast leiad seetõttu usaldusväärsed ja vastutustundlikud professionaalid, kes on end juba varasemalt tõestanud. Lisaks eelnevale on selge, et ükski ettevõte ei ole huvitatud negatiivsest tagasisidest, sest see teeb enamasti hilisema töösuhte sõlmimise tunduvalt keerulisemaks.

Otsides oma ehitus-, remondi- või lammutustööle teostajat on kõige lihtsam viis selleks lisada tegemist vajav töö Hange.ee iseteeninduskeskkonda ja saada erinevatelt ehitusettevõtetelt pakkumisi. Selle asemel, et otsida ehitajat, lase ehitajal leida ennast!

Lõpetuseks, kui Sa oled ehitaja tehtud tööga rahul jäta kindlasti ka hinnang. Hange.ee keskkonda jäetud hinnangud aitavad nii rohkete kogemustega professionaalil, kui ka alustaval ehitusspetsialistil paista silma läbi varasemalt tehtud tööde. See muudab hea ehitaja leidmise lihtsamaks meie kõigi jaoks, kes soovivad oma töid teostama usaldusväärset ja kvaliteetset ehitajat. Mida läbipaistvam on ehitaja taust, seda muretum on ka koostöö. Head ehitamist!

Artikli autor: Hange.ee

 


Seotud artiklid