Kellele ja milleks kodukindlustus?

Oma kodu ostmine on väga meelierutav ja rõõmus kogemus, eriti, kui tegemist on päris esimese oma koduga. Ootusärevus kolida lõpuks päris iseenda koju, valida kõik enda meele järgi ning sisustada just nii nagu endale meeldib, vaidlemata sealjuures korteri/maja tegelike omanike või teiste osapooltega, on igati tore ja lõbus ettevõtmine. Küll aga võib seda kõike pärssida tõsiasi, et kodu ostmisega kaasnevad ka mitmed kohustused, millele esmapilgul ei mõelda.

Üheks neist on enda kodu eest vastutamine, mis hõlmab nii lokaalsete muredega tegelemist kui ka Sinu kodust alguse saanud kahjustuste korvamist võimalikele kolmandatele osapooltele. Nendeks võivad olla näiteks katki läinud aknaklaas, millele tuleb erinevalt üüripinnast nüüd ise lahendus leida või siis hoopis lekkivast kraanist alguse saanud veekahjustus, mis on alumisel korrustel elavate naabrite korterisse jõudnud. Mõlemal juhul tuleb korteriomanikuna vastutus võtta ja nendele muredele lahendus leida.

Et sellised probeemid ei kasvaks ülepea, on heaks lahenduseks sõlmida kodukindlustus, mis kaitseb Sind erinevate kodu ja koduse varaga seotud õnnetuste korral. Olenevalt valitud lisariskide katvusest võib kodukindlustus tulla abiks ka juhul, kui näiteks pere väiksemad on kogemata kraapinud enda tõuksiga ära naabrite auto või kui mõne teise pereliikme isiklike asjadega peaks midagi juhtuma. Selliste juhtumite eest kaitsmiseks on oluline sõlmida juurde koduse vara lisarisk piisavalt suure kindlustussummaga, mis kataks võimalikud kahjud konkreetse vara artiklitega. Lisaks kuuluvad siia alla ka erinevad tehnoloogiavidinad, rõivad, koolitarbed, jalgrattad jne isiklikud esemed, kui nende varaline väärtus on kindlustuslepingu sõlmimise eelselt poliisis kinnitatud. Sellisel juhul on isiklikud riskid mõnevõrra madalamad ja rõõm enda kodust koos kõige sinnajuurde kuuluva nautimisest saab olla veelgi suurem.

Lisaks enda koduse ja kaasaskantava vara kaitsmisele on kodukindlustusega koos väga olulisel kohal ka vastutuskindlustus. Tegemist on lisariskiga, mis tuleb appi, kui kindlustatud korterist alguse saanud kahjujuhtumi tõttu on tekkinud kahju kolmandatele osapooltele. Sellised olukorrad võivad olla väga ebamugavad, eriti, kui kahjujuhtumite hindamisel jääb endal teadmistest ja oskustest puudu nii konkreetse olukorra tõsiduse kui kummagi osapoole kahju ulatuse hindamisel. Sellistes situatsioonides aitab kodukindlustusega koos sõlmitud vastutuskindlustuse lisarisk tekitatud kahju vastutuse ulatust paremini mõista ning kõigi osapoolte vahel selgelt määratleda. Siinkohal tasub üle rõhutada, et vastutuskindlustus ei pruugi tähendada vaid kortermajas naabritele tekitatud kahju korvamist. Samaväärselt tuleb vastutuskindlustus appi ka juhtudel, kui Sinu eramu ees kõnniteel libisenud ja kukkunud jalakäija viga saab või tekib kahju Sinu maja ees parkivatele sõidukitele katuselt alla kukkunud lume/jää tõttu. Seega tasuks vastutuskindlustuse lisariski tingimused enne poliisi sõlmimist tähelepanelikult läbi lugeda ja nende täpsem kate valida juba vastavalt enda kodustele oludele.

Kui uusarenduste ostmisel näib kodukindlustuse sõlmimine üsna loogiline samm, eriti, kui tegemist on kodulaenuga ostetud varaga, mille puhul on vastav kindlustus kohustuslik, siis vanemate elamute puhul seatakse selle vajalikkus tihtipeale kahtluse alla. Mõnel juhul võib näida, et vastav kindlustusliik on vaid lisa-väljaminek, mille vajadust ei osata näha. Teisel juhul võib tunduda, et isegi, kui mõni kahju peaks tekkima, on võimaliku kahju ulatus sedavõrd madal, et selle hüvitamisel ei peeta vastavat kindlustust vajalikuks.

Loomulikult on ka inimesi, kes leiavad mistahes kindlustuse ebamõistlikuna ning näevad oluliselt parema lahendusena lihtsalt heale õnnele lootmist ning uskumist, et ilmselt ei juhtu ju nendega nagunii midagi. Siinkohal võib nii neile kui ka tegelikult esimesel seisukohal olijatele tuua vastuseks Murphy teooria, mille puhul tuleks just selliste arvamuste korral endale vastav kindlustus sõlmida. Oleme ju kõik kuulnud ütlust „nael kummi!“ või „okas kurku!“ ning vihmavarju võtame me ka kaasa ennetavalt, mida tihtipeale, võib-olla just tänu sellele, vaja ei lähe. Inimestel, kes leiavad, et nad kataksid õnnetusjuhumite kulud ise, tasuks meelde tuletada, et enamikel juhtudel ei piirdu kulud vaid uute plaatide, liistude vms materjali ostmisega, vaid juurde tuleb muretseda ka vajalikud tarvikud eelmiste eemaldamiseks, uute paigaldamiseks ning kui enda teadmistest-oskustest jääb väheks, tuleb tasuda ka tehtud töö eest oma ala professionaalidele. Sellest tulenevalt võivad esialgsed kulud kujuneda oluliselt kallimaks.

Eelnevast tulenevalt on oluline rõhutada, et kodukindlustus ei hõlma vaid laenuga soetatud kohustuslikku kindlustust uue elamispinna tagamiseks, vaid tegemist on oluliselt laiema kattega, mis aitab riske maandada ka vanemate eramute ja korterite  omanikel. Seega tasub kodu ostes kindlasti kaaluda ka erinevaid kodukindlustuse valikuid ning sõlmida poliis, mis kataks just Sinu soovid ja vajadused.

BTA erinevate kodukindlustuse valikutega saad tutvuda siin. Lisaküsimuste korral või personaalsemate pakkumiste saamiseks palun kontakteeruge meie spetsialistidega – bta@bta.ee või helistage telefoninumbril +372 5 68 68 668.


Seotud artiklid