Millele tuleks sügise alguses mõelda kodukindlustusega seoses?

Kolides sügise saabudes suvekodust tagasi alalisse linnakoju, ootab kõiki koduomanikke rida töid, mis tuleks enne sügistormide ja talve tulekut ette võtta. Kuigi üheks viisiks kaitsta end ootamatuste eest on sõlmida täisväärtuslikku tuge pakkuv kodukindlustus, mis maandaks riske ning tagaks õnnetusjuhtumite korral vähemalt majanduslikult mõningase kindlustunde, on siiski tegemist olukordadega, millesse end vabatahtlikult keegi segada ei soovi.

Sellest tulenevalt tuleks mõelda võimalikele ennetusviisidele, mis õnnetusjuhtumiteni viivaid olukordi aitaks vältida või vähemalt nende tekkimisvõimalusi minimaalsena hoida.

Toome järgnevalt välja mõned ennetavad tegevused, millele soovitame sügisehakul nii linna- kui ka maakodudes tähelepanu pöörata:

1. Maja pikaealisus sõltub suuresti maja katusest, mistõttu soovitame esimese asjana alustada sügistöid just sellest. Lisaks tavapärasele puhastusele lehtedest ja muust looduses tekkinud prahist tuleks katus ka üldisema pilguga üle vaadata, et see oleks piisavalt tugev ja vastupidav nii sügiseste tuulte kui ka talvel lume korral. Võimalusel soovitame kaasata ka mõne oma ala professionaali, kes katuse üle kontrolliks ja vajadusel vajalikud parandustööd teostaks.

2. Katusepuhastusega koos soovitame üle vaadata ka korstnajala ning kutsuda võimalusel enne pikka kütteperioodi korstnapühkija, et veenduda küttesüsteemide korrasolekus. See on muudetud kohustuslikuks ka tuleohutuse seaduse kohaselt, mille alusel tuleb korterelamute küttesüsteeme lasta kutselistel korstnapühkijatel puhastada vähemalt kord aastas ning eramajade puhul vähemalt kord viie aasta tagant. Seadusest hoolimata soovitame ka viimasel juhul teha seda siiski tihemini ning puhastada korstent enne iga kütteperioodi algust, et vältida ebameeldivaid üllatusi keset tormist sügist või pakaselist talve. Spetasialistist korstnapühkija oskab nõu anda ka küttesüsteemide üldise korrasoleku kohta, näiteks korstna seisund (praod, pigi jne). Samuti oskab korstnapühkija anda soovitusi suitsu- ning vingugaasiandurite õige paigaldamise ja vajaduse osas ning jagada nõu küttepuude õige ladustamise ja kütsmisviiside kohta.

3. Lisaks katuse ning küttesüsteemide puhastamisele ja kontrollimisele oleks oluline veenduda ka teiste küttesüsteemi osade korrasolekus ning turvalisuses, alates kaminast ja selle ümbrusest. Muu hulgas on oluline veenduda, et küttepuude ala ning kaminaesine oleks eraldatud ülejäänud põrandast, kasutades selleks näiteks metallplaati.
Minnes vastu pikale kütteperioodile on oluline tagada, et erinevad kütteseadmed on ohutud ja töökorras ning ei põhjustaks ebameeldivaid üllatusi, mis võivad muutuda ootamatult kulukaks.

4. Küttesüsteemidega samavõrd oluline on veenduda ka eluaseme tuule- ja soojuskindluses, ehk kontrollida üle nii selle aknad kui ka uksed. Kindlustusjuhtumid, kus tugev tuul on ukse hingedelt maha tõmmanud või aknaid katki teinud, ei ole kahjuks sugugi haruldased. Sellest tulenevalt soovitame ka need enne pikka talve üle kontrollida ning vajadusel parandada või uutega asendada. Samuti on oluline sügishooaja tormide saabudes kergelt lendu minevad esemed õuealalt varjulisse kohta paigutada.

5. Kõigi eelnevate punktide juures on oluline märkida, et lisaks alalisele elupinnale tuleks sarnast kontrolli teha ka uut suvehooaega ootama jääva suvila ning erinevate kõrval- ja abihoonete puhul. Tihtipeale jäetakse need miskipärast tagaplaanile ning keskendutakse vaid peamise elumaja turvalisuse tagamisele. Küll aga võivad tugevate tormide või teiste loodusjõudude poolt põhjustatud õnnetusjuhtumite korral needki kahjustatud saada. Suvilate „ talvekorterisse“ jäämise korral tuleks hoolitseda selle eest , et torud talveperioodil ei külmuks. Mõistlik oleks torustikud veest tühjendada; uksed, aknad ja muud avad korrektselt sulgeda ning õues olevad esemed suletud ruumi paigutada. Samuti soovitame hoolimata eelnenud ennetustöödest siiski suurte tormide ja elektrikatkestuste järgselt käia ka ise suvilas kohal ning selle seisukord üle vaadata.

Nagu eelnevalt öeldud, on üheks ennetavaks viisiks end ebamugavatest olukordadest säästa ka kodukindlustuse sõlmimine, mis õnnetusjuhtumite korral aitab vähemalt majanduslikust vaatenurgast õnnetusele eelnevat olukorda taastada.
Tutvu BTA Kodukindlustuse pakettidega lähemalt juba siin.

 

 


Seotud artiklid