Kinnisvara aktide loomine ja haldamine lihtsaks ja mugavaks

Kes on lähemalt kinnisvaratehingutega kokku puutunud teab, et sellega kaasneb üksjagu bürokraatiat. Vaja on koostada lepingud ning üleandmise-vastuvõtu aktid. Dokumentide loomine Wordis ning nende väljaprintimine, objektile vedamine ja hilisem arhiveerimine kaustadesse on juba üleeilne päev. Mida siis teha?

Üht head lahendust  dokumentide loomiseks ja haldamiseks pakub Akt.ee veebikeskkond. Uurimegi ettevõtte esindajalt Mart Tammojalt, millega on tegu ning kuidas see elu lihtsamaks ning organiseeritumaks aitab muuta.

Mis on Akt.ee ja kuidas see sündis?

Akt.ee peamiseks eesmärgiks on pakkuda mugavat võimalust luua ja hallata kinnisvara üleandmise-vastuvõtmise ning seisukorra akte ühes keskkonnas.

Oleme kinnisvara sektoris erinevate brändinimede all toimetanud juba alates 1992. aastast. Viimased 15 + aastat olnud aga tegevad peamiselt üürikinnisvara rentimise ja haldusega. Kes on sellega rohkem kokku puutunud teab, kui palju paberimajandust iga tehinguga kaasneb ning kui ajamahukaks see võib kujuneda. 

Tundsin puudust süsteemsest lähenemisest aktide koostamisel ning klientidega jagamisel. Teisalt on õigesti ja nõuetekohaselt koostatud akt ka aluseks hilisemate võimalike lahkhelide lahendamisel ning rikutud esemete eest kompensatsiooni nõudmisel. Mõte Akt.ee loomisest tekkis seega ennekõike minu enda vajadusest, kuid näeme, et sellest võib saada kasulik tööriist teistelegi.

Kellele mõeldes on Akt.ee teenused loodud?

Akt.ee on eelkõige suunatud neile, kes tegelevad kinnisvaraga igapäevaselt, sealhulgas üürikinnisvarasse investeerijatele ja kinnisvaramaakleritele. Kuid me ei piira oma teenust ainult nendega. Oleme mõelnud ka eraisikutele, kes puutuvad oma korteri üürimisega seotud lepingute sõlmimisega kokku vahest vaid  korra aastas. Aga just nemad on enim hädas üleandmise-vastuvõtmise akti nõuetekohase koostamisega. 

Akt.ee on samuti kasulik tööriist neile, kes soovivad oma kinnisvara müüa ilma maaklerite teenust kasutamata. Kõik meie keskkonnas saadaolevad aktid vastavad kehtivatele õigusnormidele ja on juriidiliselt aktsepteeritavad nii notarite kui ka teiste asjaomaste ametnike poolt.

Kas keskkonna kasutamine on lihtne?

Meie jaoks on kasutajamugavus esmatähtis. Kinnisvara üleandmine üürimiseks või müügiks peab toimuma usaldusväärses õhkkonnas ning kui üleandmise-vastuvõtmise akti koostamine on liiga aeganõudev ja tehniliselt keerukas, siis see lihtsalt ei toimi.

Teenuse kasutamisega saab hakkama igaüks. Alustuseks vali akti loomiseks tehingu sisule vastav vorm. Maaklerite jaoks on protsessi lihtsustamiseks akt eeltäidetud ning lisatud ettevõtte andmed. Vajadusel saad otse mobiilist üles laadida objektist, näitudest ja esemetest tehtud fotod ning need automaatselt vormile lisada. 

Kui vorm on täidetud, saad selle pdf-failina alla laadida ning saata kõikidele osapooltele ülevaatamiseks ning digiallkirjastamiseks. Et teenus toimiks võimalikult mugavalt ja turvaliselt, teeme koostööd Dokobitiga. See võimaldab dokumente allkirjastada kõikidel levinud meetoditel – SmartId, ID-kaart, Mobiil-ID. 

Kõik need protsessid saab teostada oma mobiilseadmes, nii kaob vajaduse arvutite ja paberaktide järele.

Kõik dokumendid salvestatakse kasutajakonto alla ning säilitame neid kuni konto kustutamiseni. Aktide koostamise maht ei ole piiratud. Kinnisvarabüroode puhul on tagatud ettevõttesisene dokumentidele juurdepääs kõikidele kolleegidele, mis muudab infovahetuse operatiivsemaks.

Eraisikutele, kes üürivad oma korterit välja pikaaegselt, soovitame aeg-ajal teha kontrollkäike ning koostada jooksvalt üürikorteri seisukorra akt, mis on samuti lehel leitav.  See aitab korteril silma peal hoida ning tekkinud kahjud eos fikseerida.

Võta kokku Akt.ee peamised väärtused kasutajale

Lühidalt kokkuvõttes võimaldab Akt.ee keskkonna kasutamine:

  • vormistada kiiresti nõuetekohaseid ja juriidiliselt korrektseid dokumente, kasutades selleks vaid oma mobiili või tahvelarvutit,
  • säästa aega,
  • muuta korteri või maja üleandmine kliendisõbralikuks ja professionaalseks,
  • tegutseda keskkonnasäästlikult ja paberivabalt, 
  • hoida kõiki akte ühes kohas ja kättesaadavana kõigile asjaosalistele.

Kas planeerite tulevikus ka lisateenuseid?

Kindlasti tegeleme tootearendusega edasi. 

Lähitulevikus on meil plaanis keskkonda juurde lisada ka kaetud tööde aktid ehitusettevõtete jaoks. See annab mugava võimaluse koostada kohapeal detailne ülevaade tehtud töödest ja kasutatud seadmetest ning lisada juurde hinnang kaetud töö vastavusele kehtivatele nõuetele ja ehitusprojektile. Akti saavad mugavalt allkirjastada nii töö tegija kui ka järelevalve teostaja.

Lisaks on meil ka teisi põnevaid plaane, kuid jätame nendest rääkimise tulevikku.


Seotud artiklid