Tallinna tänavatele paigaldati Eestis valmistatud teeilmajaamad

AS Teede Tehnokeskus paigaldas Tallinna tänavatele 22 Eestis arendatud nutikat teeilmajaama, mis võimaldavad täpsemat teehooldust ning tõstavad linnatänavate turvalisust.

Teede Tehnokeskuse projektijuhi Märt Puusti sõnul paigaldati Tallinna uued teeilmajaamad, et saada tänavate seisukorrast kiirem ülevaade ning koostada täpsemaid teeilmaprognoose.

Märt Puusti sõnul tehti seni teehoolde juhtimisotsuseid peamiselt üldist ilmaprognoosi ja ristmikukaamerate infot kasutades ning visuaalseid vaatlusi tehes. „Tänu Läänemere lähedusele ja maapinna kõrguste erinevusele esineb Tallinna eri piirkondades arvestatavaid kliimaerinevusi, mis teeb tänavate hooldamise keeruliseks,“ ütles Puust.

„Uued teeilmajaamad on piisavalt kompaktsed, et neid saab lihtsalt paigaldada asukohtadesse, kust täpse info saamine on kõige olulisem – näiteks, kus teepinna temperatuur langeb esimesena miinuspoolele ja ootamatu libeduse tekkimise oht on kõige suurem,“ sõnas Puust.

„Täpsete mõõtmisandmete olemasolu võimaldab koostada sellistele kriitilistele kohtadele täpsemaid teeilmaprognoose ning anda näiteks piirkonna või linnaosa põhiselt hoiatusi nii teehooldajatele kui ka liiklejatele,“ lisas Puust.

Maailmas ainulaadsed teeilmajaamad arendasid välja Eesti ettevõtted Superhands ja Teede Tehnokeskus. Jaam koosneb tänavavalgus- või liiklusmärgipostile kinnitatud ja 3D-prinditud korpuses olevast õhutemperatuuri ja niiskuse andurist koos keskseadmega ning teekattesse paigaldatud temperatuuriandurist. Tulevikus on jaamale võimalik lisada ka teisi, näiteks õhupuhtuse andureid. Teeilmajaam ei vaja välist elektritoidet ning kasutab info edastamiseks uudset NB-IoT võrgutehnoloogiat. Teede Tehnokeskus võitis pakutud teeilmajaamade lahendusega eelmisel aastal Tallinna linna ning teadus- ja ärilinnak Tehnopoli korraldatud Tallinnovation konkursi.

Uued teeilmajaamad paigaldati Tallinna tänavatele oktoobrikuu jooksul ja Teede Tehnokeskus hakkab autonoomse teeilmastiku seire- ja prognoositeenust osutama Tallinnale 1. novembrist.

Teede Tehnokeskus arendab ja pakub tee-ilma mudelennustusi üle Eesti. Teenust kasutavad igapäevaselt kõik riigimaanteede teehoolde ettevõtted, Transpordiamet ja Keskkonnaagentuur. Täpsemat teeilmainfot on alati võimalik vaadata Teede Tehnokeskuse veebilehelt tik.teeilm.ee.


Seotud artiklid