Tallinna külje alla kerkib uuendusliku lähenemisega 30 hektari suurune uusasum

Elamuarendaja Avalon rajab Tallinna piirile Äigrumäele Väike-Taani uusasumi, kus tervikliku elukeskkonna loomisel lähtutud uuenduslikust kontseptsioonist.

Lõplikult valminuna koosneb 30 hektaril laiuv Väike-Taani arendus 101 eramajast, 29 ridaelamuboksist, 46 korterist, lasteaiast, puhke- ja sportimisaladest ning paljust muust.

„Oleme algusest peale lähtunud tervikküla loomise põhimõtetest. Mitmekesise elukeskkonna tekkimiseks ehitatakse üle viie kilomeetri teid ja trasse, samuti külaplatsid, lasteaed, mänguväljakud, autode parkimis- ja sõidujagamise platsid. Hoonete ja maastiku kujundamisel on kesksel kohal inimsõbralikud arhitektuursed lahendused,“ tõi välja Avaloni tegevjuht Ahti Kiili.

Kuna mõeldakse keskkonnateadliku inimese vajadustele, on majadel ja kogu rajataval külal tugevad Taani mõjutused. Väike-Taani tulevastel asukatel on võimalik oma kodud ise kujundada – alustades hoone tüübi ja viimistlusmaterjalide ning lõpetades erinevate nutiseadmete, basseini, kümblustünni jms valimisega.

„Oleme investeerinud mitmetesse rätsepatööna valminud lahendustesse, sest näeme ja soovime, et personaalne lähenemine ja valikuvabadus muutuks tuleviku elukeskkonna loomisel järjest enam standardiks,“ tähtsustas Kiili.

Terviklahendus aitab luua ühtse miljööruumi

Väike-Taani kinnistud paiknevad ajaloolise Äigrumäe küla põhjaosas. Maastiku ja väliruumi kujundus lähtub looduslikest põhimõtetest, kus reljeefsed pinnad ja rohke taimestik aitavad ühtaegu tekitada privaatsust ja erinevaid ruume.

„Kui sageli piirdub arendaja üksnes teede ja majade ehitamisega, siis selle projekti puhul eristub kogu maa-ala hõlmavale terviklahendusele keskendumine juba eskiisi loomisest alates. Säärane algusest peale läbimõeldud lähenemine aitab ühtse ja miljööväärtusliku ruumi kujundamisele kahtlemata oluliselt kaasa,“ sõnas maastikuarhitekt Peep Moorast. „Senise lageda põlluala asemele kerkib rohevõrgustik, kus reljeefse maastiku, tiheda taimestiku, teede ja väljakute abil moodustuvad majadevahelised rohekoridorid. Kui sinna istutatakse männipuud, siis alleedega ääristatud tänavaaladel pakub heledamat kontrasti kask.“

Hoonetevahelisele ruumile annavad näo erineva kõrgusega vallid, mis meenutavad kaldaluiteid ning pakuvad kinnistutele suuremat privaatsust. Elamud on paigutatud luitestiku sisse puude vahele.

Apex Arhitektuuribüroo partner Ove Oot rõhutas muuhulgas arhitektuursete lahenduste ja tänavaruumi abil tugeva kohaidentiteedi loomise olulisust. „Mõistagi oli meie ülesanne luua eluhooned, mis on kättesaadavad ning samal ajal iga kasutaja soovidest ja keskkonnast tulenevalt ainulaadseks kujundatavad. Ent samuti lähtusime sellest, et kinnistu tänavale avamine ja barjääride kaotamine looks võimaluse vähendada pendel-transpordist tulenevat aedadesse eraldumist ja suurendada kogukonna tunnet.“

Väike-Taani uusasumi seob terviklikuks kogukonnaks ülejärgmisel aastal valmiva lasteaia juurde jääv keskväljak, mis sobilik koht kokkusaamiste ja erinevate sündmuste korraldamiseks.

Esimeses etapis on müügis 14 eramut, 8 ridaelamut ja 8 korterit, mis valmivad järgmise aasta suveks. A-energiaklassi ja päikesepaneelidega varustatud kortermajade ja ridaelamute juurde on võimalik tellida ka elektriautode laadimisjaamad.

Arenduse valmimisele aitavad kaasa ehitusettevõte Verston, maastikuarhitekt Peep Moorast ning Apex Arhitektuuribüroo arhitektid Ove Oot, Katarina Klaamas, Martin Lepplaan, Märt Maripuu ja SIlver Soe.

Avalon on 2016. aastast tegutsev elamuarendusettevõte, kelle missiooniks terviklike elukeskkondade loomine. Uuenduslike, personaalsete ja keskkonnasõbralike lahendustega kujundab Avalon uusi kinnisvaraarenduse standardeid, rikastab linnaruumi ja panustab kogukondade arendamisse.

Rohkem infot: https://vaiketaani.ee

 


Seotud artiklid