Maakri kvartalile otsitakse terviklikku arhitektuurilahendust

Capital Milli juhtimise all olev ettevõte Kolmas Arendus OÜ, kinnisvaraettevõte Robalm OÜ ning Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurivõistluse Maakri kvartali ideelahenduse leidmiseks. Võistluse tingimuste järgi peaks ligi pool Maakri kvartali pindalast muutuma haljastatud linnapargiks, siinne tänavaruum peaks soosima jalakäijaid ning ühtlasi tuleb restaureerida kunagine E. Lenderi Gümnaasiumi hoone. 

Capital Milli partner Tanel Samuel ootab võistluselt põnevaid arhitektuurilahendusi, mis mõjuksid ka visuaalselt efektselt ja julgelt. “Maakri kvartal on aastakümneid oodanud enda potentsiaali rakendamist ning rõõm on tõdeda, et oleme jõudnud sinna etappi, kus saame edasi liikuda ning päriselt tööga pihta hakata. Kindlasti saab südalinna senine vaeslaps konkursi tulemusena väärika ja kaasaegse ideelahenduse, mis muudab piirkonda veelgi atraktiivsemaks,” kommenteeris Tanel Samuel. Ta lisas, et praegune ajastus soosib ka seda, et lisaks välisele ilmele saab väga olulisel kohal olema ka hoonete kestlikkus.

Arhitektuurivõistlusel osalejatelt oodatakse mitmetasandilist ja terviklikku ruumilist lahendust, mille tulemusena kujuneks Maakri kvartalist tegus tänapäevane keskuseala. “Seetõttu ei ole võistluse eesmärgiks pelgalt kõrghoonete kavandamine vaid kõrgetasemelise avaliku ruumiga kvartal, mis oleks eeskujuks teistegi Tallinna kesklinna uute arenduste elluviimisel,” rõhutas võistlusülesande koostanud Eesti Arhitektide Liidu liige arhitekt Endrik Mänd.

Maakri tänava, Kuke tänava ja Lennuki tänava vaheline Maakri kvartal on tänaseni sisuliselt välja ehitamata ning vajab toimivat terviklahendust. Endrik Männi sõnul on võistluse fookuses loodava avaliku ruumi kvaliteet. “Tallinna Maakri kvartalisse tuleb luua aktiivne, avatud, atraktiivne ja jalakäijasõbralik tänavaruum ning samas kujundada huvitav, ruumilt ja vormilt liigendatud ning lähi- ja kaugvaadetes mõjus vertikaalne kompositsioon, mis väärtustab „uue“ ja „vana“ visuaalset dialoogi Tallinna siluetis,” ütles Endrik Mänd.

Lisaks Maakri Maja korterelamule ja Skyoni bürootornile on kvartalis säilinud veel kunagise E. Lenderi Gümnaasiumi kahekorruseline tänavapoolne hoone, mis on ehitismälestis ning tuleb restaureerida. Ühtlasi tuleb taastada ajutiselt lammutatud E. Lenderi Gümnaasiumi hoovipoolne hoone, mis on samuti ehitismälestisena arvel. Tingimusel, et vähemalt 50% Maakri kvartalisse jäävate katastriüksuste pindalast moodustab suures osas linnapark, lubab Tallinna linn kvartalisse täiendavalt kavandada ka hooneid, mille maapealsete suletud brutopindade maht on kuni 83 000 m2.

Arhitektuurikonkursil parimaks tunnustatud ideelahenduse alusel koostatakse kvartali detailplaneeringud. Pärast võistluse tulemuste selgumist alustab võistluse korraldaja võitjaga läbirääkimisi Maakri kvartali detailplaneeringute avaliku ruumi ja arhitektuuriosa koostamise raamlepingu ning linnapargi ehitusprojekti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa koostamise lepingu sõlmimiseks.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28.08.2024 kell 15:00. Arhitektuurivõistluse preemiafondi suurus on 64 000 eurot. Preemiafond jaguneb auhinnaliste kohtade vahel järgmiselt: I koht 20 000 eurot, II koht 16 000 eurot, III koht 12 000 eurot ning ette nähtud on kaks ergutuspreemiat suuruses 8 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad: žürii esimees, Kolmas Arendus OÜ esindaja Tanel Samuel, Kolmas Arendus OÜ esindaja Silver Neemelo, Robalm OÜ esindaja Even Tudeberg, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liidu liikmed Marika Lõoke ja Tõnis Arjus ning nii Eesti Arhitektide kui ka Eesti Maastikuarhitektide Liidu liige Karin Bachmann. Lisaks kaasab žürii töösse muinsuskaitse eksperdi.

Võistlustingimused on kooskõlastanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistuse ruumiloome osakond ja Eesti Arhitektide Liit.

Vaatat võistlustingimusi: http://www.arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/sise/maakri/


Seotud artiklid