Kuidas end oma kodukohas õnnelikuna tunda?

20. märts on tuntud kui ülemaailme õnnepäev. Kodude ja naabruskondade loojana on Bonava jaoks oluline, et inimesed end oma kodukohas õnnelikuna tunneksid. Uurisime meie viimases õnneuuringus, missugused tegurid aitavad kaasa õnnetunde suurendamisele oma elukohas.

Õnnelikud naabruskonnad

Bonava 2017. aastal alustatud “Õnneliku naabruskonna uuringu” eesmärgiks oli koduturgudel elavatelt inimestelt küsida, mis neid oma kodukohas õnnelikuks teeb ning mida nad selle juures väärtustavad. Eelmisel aastal läbiviidud õnneuuringu tulemustest selgus, et eestlaste rahulolu oma kodu ja naabruskonnaga moodustab 25% nende üldisest õnnetundest ning viis kõige olulisemat tegurit sealjuures on: turvalisus (88%), kord ja puhtus (82%), kõnni- ja rattateede olemasolu (76%), pargid ja rohealad (74%) ning hea atmosfäär (73%).

“Terviklikud elukeskkonnad loovad võimalusi kodukohas naabritega suhtlemiseks ja vaba aja veetmiseks. Selleks, et teada saada, mida inimesed kodukohalt ootavad, viimegi läbi elanikkonna õnneuuringut, millest saadud teadmisi võtame arvesse uute kodude planeerimisel,” selgitas Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja. Seetõttu ongi Bonavale, kui uute kodude loojale oluline, et elamute läheduses oleks hea ligipääs ühistranspordile, tegevusi vaba aja veetmiseks nii värskes õhus terviseradadel kui mõnes suuremas keskuses ning hubane hooviala, kus naabrid saavad omavahel suhelda ning lapsed üheskoos turvalises keskkonnas muretult mängida.

Positiivne mõju naabritega suhtlemisel

Mida rohkem tunneme inimesi, kes meie kõrval elavad ja nendega suhtleme, seda turvalisemalt me end ka kodukohas tunneme. Siinkohal on oluline välja tuua, et suhtlus naabriga ei pea üldse olema pikk — ka “tere” ütlemine või lühike vestlus avaldab meie üldisele enesetundele positiivset mõju. “Õnneliku naabruskonna uuring” näitab, et need kes viimase nädala jooksul mõnda oma naabrit tervitasid, tajusid 21% võrra kõrgemat turvatunnet.

Ka heanaaberlikkusel on oma osa sellel, et meie igapäevaelu kodukohas meeldivam ja positiivsem oleks. Lisaks väikestele vestlustele, on naabruskonna õnnetunde suurendajateks ka abistamine (naabrile abikäe ulatamine), kaasamine (naabruskonna tegemistes kaasa löömine) ning jagamine (ruumide ja ühisalade jagamine naabritega).

Seetõttu soovibki Bonava uusi kodukohti luues, anda tulevastele elanikele võimaluse ühiselt aega veeta, kodukoha heaolusse panustada ning aidata kaasa tutvuste ja sõprussuhete loomisel inimestega, kes samas kodukohas elavad. Õnneuuringutest saadud tulemusi arvesse võttes saamegi kodusid ja naabruskondi planeerides luua elukeskkondi, kus inimesed tõeliselt õnnelikud ja rahulolevad on.

Artikli autor: Bonava Eesti


Seotud artiklid