Bioforce avas täna Ebavere biometaanijaama

Täna avati Ebaveres, Lääne-Virumaal, Eesti kaasaegseim biometaanijaam, mis on võimeline käitlema kuni 130 000 tonni biolagunevaid materjale aastas ja tagama rohkem kui 80 gaasibussi aastased kütusevarud mahus ca 36 000 MWh-i. Bioforce Group investeeris jaama ehitusse ligi 10 miljonit eurot.

Biometaan on keskkonnasõbralik metaanirikas gaasiline kütus, mida toodetakse erinevatest biolagunevatest materjalidest ja see on kasutatav kõikjal, kus tarvitatakse maagaasi. „Ebavere biometaanijaam suurendab energia varustuskindlust ja aitab kaasa kliimaeesmärkide täitmisele. Orgaaniliste materjalide lagunemisel ja hoiustatavatest loomsetest sõnnikutest eraldub metaangaas otse atmosfääri, kus ta on CO₂-ga võrreldes keskkonnale vähemalt 28 korda ohtlikum kasvuhoonegaas. Seetõttu on oluline need jäätmed tehasesse suunata kus need väärindatakse,“ rääkis Bioforce Group juhatuse esimees Henry Uljas.

Uljase sõnul on biometaani tootmine igas mõttes hea näide ringmajandusest. „Jaama uuenduslike  tehnoloogiate abil väärindame lähedalasuvatest farmidest pärit põllumajanduslikke kõrvalsaadusi keskkonnasõbralikuks transpordikütuseks. Antud kütust saab tankida ka lähedalasuvas Kaarma tanklas, kuhu Bioforce ehitas spetsiaalse surugaasi tankla. Tootmisprotsessi kõrvalproduktina tekib ka kääritusjääk ehk digestaat, mis on omakorda väetis põldudele.“

Minister Madis Kallas tõi oma tervituskõnes välja, et Eestis toodetud roheline kütus aitab vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja parandab energiajulgeolekut. „Sellised investeeringud aitavad vähendada keskkonnajalajälge ning kohalikke võimalusi energia toomiseks parimal viisil ära kasutada. Biometaani tootmine aitab muu hulgas mitmekesistada meie energiaallikaid ning kiirendada roheenergia kasutuselevõttu,” sõnas Kallas.

Avamisel viibinud Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla ütles: „Väike-Maarja vald on tugev põllumajanduspiirkond. Meie inimesed ja väärtuslik muld on meie rikkus. Tehnoloogia areneb ning nüüd ei liigu loomkasvatuses tekkiv sõnnik nö otse põllule, vaid teeb pisikese tiiru Ebaverre biogaasijaama. Seal eraldatakse biometaan ning sõnnik saab ka uue kauni nime – digestaat. Eelduste kohaselt võimaldab digestaat meie teraviljapõlde optimaalsemalt väetada ning selle abil on siin piirkonnas tundlik põhjavesi rohkem kaitstud. Tänu Bioforce OÜ tegevusele on Ebaveres võimalik tankida sõidukeid gaasiga ehk oleme ka selle võrra nö rikkamad.“

Biometaanijaamade ja surugaasitanklate arendamise, ehitamise ja opereerimisega tegelev Bioforce Groupil on nüüd kokku kaks biometaani tootmist Ebaveres ja Arvetel ning üks biometaanijaam Valgamaal Laatres on ehituses. Aastaks 2028 on grupi meeskond seadnud omale eesmärgiks vähemalt 600 GWh biometaani tootmise, mis kataks ära kogu maagaasi tarbimise Eesti transpordisektoris.

Bioforce production kuulub samasse gruppi ettevõtega Bioforce Infra OÜ, mis on ühtlasi Tallinna gaasibusside tanklate omanik ja operaator ning AS-i Tallinna Linnatransport  pikaaegne partner. Rohegaasi hakatakse Ebaverest tarnima CNG konteineritega Tallinna keskkonnasõbralikesse bussidesse.


Seotud artiklid