Bigbank: võtame eeskuju Lätist ja lubame kodulaenude reklaami, see suurendab konkurentsi...

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul peaks Eesti seadusandjad võtma eeskuju lõunanaabritest Lätis, kus president kuulutas möödunud reedel välja seadusemuudatuse, mis lubab pankadel erinevalt Eestist reklaamida oma kodulaenude pakkumiste täpseid tingimusi.

„Mõlemas riigis on juba tükk aega arutatud, kuidas suurendada pankadevahelist konkurentsi ja viia alla laenuintresse, kuid erinevalt meist on lõunanaabrid lätlased jõudnud juttudest ka tegudeni,“ kinnitas Eestis, Lätis ja Leedus kodulaene väljastava Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Läti turul on tänaseks jõustunud esimene meede, millest võiks Läntsi sõnul Eesti eeskuju võtta –  konkurentsi elavdamiseks ning seeläbi tarbijate jaoks kodulaenu marginaalide madalamaks muutmiseks tohib nüüd Lätis kodulaene taas reklaamida. Seejuures on muu tarbijakrediidi reklaam jätkuvalt väga piiratud.

Martin Länts märkis, et Eestis on täna krediidiasutuste jaoks keelatud teha kodulaenudele reklaami viisil, mis lubaks selgelt esitleda pakutavat intressimäära, pangamarginaali suurust või teisi konkurentidest soodsamaid lepingutingimusi. „Täna tohime reklaamina edastada vaid fakti, et pakume kodulaenu, millele saab nö väikeses kirjas lisada regulaatori poolt kinnitatud kujul tüüptingimuste kirjelduse koos krediidikulukuse kogumääraga. Kuna mistahes tarbijakrediidi tingimuste reklaam on keelatud, ei saa tarbija ilma ise uurimistööd tegemata ja pakkumisi võtmata teada, mis on kodulaenuturul hetkel hea pakkumine ega saa talle ka panga poolt edastada enda ja konkurendi toote võrdlust,“ selgitas ta. Läntsi sõnul on kodulaen kui kinnisvaraga tagatud ja notariaalselt vormistatav finantstoode oluliselt turvalisem ja reguleeritum tavalistest tarbijakrediiditoodetest ning seetõttu võiks selle reklaam olla lubatud.

„Kuigi reklaamipiirangute laiem eesmärk on vältida inimeste laenamisele õhutamist ning laenamise riskivaba tegevusena reklaamimist, on vähemasti kodulaenude reklaamipiirangud väiksemate pankade jaoks tekitanud olukorra, kus tarbijatel ei ole täielikku ülevaadet ei vastava krediidi pakkujatest ja pakutavatest toodetest. See ei soodusta turu läbipaistvust ega krediidipakkujate vahelist konkurentsi,“ kirjeldas Bigbanki juht Martin Länts hetkeolukorda.

Läti presidendi poolt eelmisel nädalal välja kuulutatud uus tarbija õiguste kaitse seadus on osa suuremast seadusmuudatuste paketist eluasemelaenude turu elavdamiseks Lätis ja konkurentsi soodustamiseks refinantseerimistehingute lihtsustamise kaudu. Mitmed paketi osaks olevad seadusparandused ja regulatsioonide täiendused on veel töös ja peaks Läti valitsuskabinetis vastu võetud saama aprilli alguseks.


Seotud artiklid