YIT Eesti juhtimise võtab üle Mark Mihhailenko

YIT Eesti AS-i pea 16 aastat juhtinud Margus Põim annab seoses pensionile jäämisega 1. juunil 2024 ettevõtte juhtimise üle kolmeliikmelisele juhatusele, mille etteotsa asub seni tehnilise osakonna juhina töötanud Mark Mihhailenko. Juhatusse hakkavad kuuluma ka kinnisvaraarenduse valdkonna juht Kristjan Kontaveit ning ehitusvaldkonna juht Reimo Ehrstein.

Mark Mihhailenko on töötanud YIT-s 13 aastat ning vastutas viimati tehnilise osakonna juhina eelarvestamise, hankimise, järelteeninduse ja teiste ehituse tugiteenuste eest.

„Marki nimetamine juhatuse esimeheks on loomulik põlvkondade vahetus, mida oleme kavandanud ühiselt YIT nõukogu ja uue juhatusega. Võin lahkuda rahuliku südamega, sest tean, et YIT Eesti jääb väga võimeka tiimi kätesse. Nii uus juhatus kui ka iga tänane YIT töötaja on teinud suurepärast tööd, oleme ühiselt taganud ettevõtte säilimise, hea maine ja usaldusväärsuse klientide silmis. See on saavutus, mille üle tuleb olla uhke, ning hea positsioon, kust liikuda edasi,“ ütles Margus Põim.

Mark Mihhailenko sõnul on YIT Eesti pärast viimaste aastate muutusi nii projektide arvu kui ka müügimahtude jätkusuutlikuks kasvatamiseks suurepärases stardipositsioonis.

„Jätkame juhatuse ja ülejäänud YIT professionaalse meeskonnaga tööd YIT strateegia elluviimise nimel ning meil on jätkuvalt rahvusvahelise grupi näol kindel seljatagune. Plaanime pöörata eesseisvatel aastatel rohkelt tähelepanu koostööle ja juhtimiskvaliteedi tõstmisele ning pühenduda jätkuvalt oma vastutustundliku ärimudeli arendamisele,“ ütles ta.

Juhatusse kuuluvad lisaks Mark Mihhailenkole ka Kristjan Kontaveit, kes on töötanud YIT-s 14 aastat, neist viimased 9 aastat kinnisvaraarenduse valdkonna juhina, ning viimased viis aastat YIT ehitusvaldkonna juhina töötanud Reimo Ehrstein, kes on tegutsenud ehitussektoris alates aastast 1996. YIT Eesti nõukogu jätkab samas koosseisus: Tom Sandvik, Joonas Kiurusalmi ja Venla Laakkonen.

AS YIT Eesti kuulub rahvusvahelisse YIT gruppi, mis on Soome suurim ja Põhja-Euroopa üks juhtivaid arendus- ja ehitusettevõtteid. YIT missioon on luua paremat elukeskkonda – arendada ja ehitada jätkusuutlikku eluviisi toetavaid funktsionaalseid kodusid, tulevikutrende järgivaid avalikke ja ärihooneid ning infrastruktuuri, mis toetab kogukondade, ettevõtete ja ühiskonna toimimist. YITs töötab ühtekokku 4300 spetsialisti kaheksas riigis: Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. 2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 2,2 miljardit eurot. YIT Corporationi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki Oy börsil.


Seotud artiklid