Uus-Veerennis algas avaliku pargiala ehitus

Merko rajab Uus-Veerenni kvartalisse üle 8500 m2 suuruse avaliku pargiala koos eri vanuses lastele mõeldud mänguatraktsioonide ja täiskasvanute puhkealaga. Tallinna linnaruumi lisanduv uus park on mõeldud kasutamiseks kõigile ja valmib 2022. aasta sügisel.

„Lähtume elukvartalite rajamisel tervikust. Lisaks hoonete professionaalsele arhitektuurile ja kvaliteetsele ehitusele on Merko standardis alati kodude ümbruse haljastamine ning elanikele rekreatsioonialade loomine. Mahukamatel arendusaladel rajame lisaks suuremaid avalikku kasutusse jäävaid rajatisi,“ selgitas Merko arenduspõhimõtteid Uus-Veerenni arendusjuht Alar Toomik.

Uus avalik park valmib Uus-Veerenni kvartali ja Vana-Lõuna tänava ääres paiknevate hoonete vahele. Pargiala algab Pille 4 kortermajade tagant ning ulatub kuni Lutheri mööblivabriku endise masinasaalini ehk praeguse Äripäeva hooneni.

Pargi on kujundanud KINO Maastikuarhitektid. Sama büroo arhitektid Karin Bachmann ja Mirko Traks on loonud ka Uus-Veerenni esimese etapi eluhoonete sisehoovi lahenduse, mis pälvis 2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia.

„Uus-Veerenni avalik park lähtub kestliku maastikuarhitektuuri põhimõtetest. Uue haljastuse rajamise kõrval hoiame senist ning kasutame nutikalt ära varasema tööstusmaa kihistust, vaadates alal olemasolevat inimtekkelist materjali nagu asfalt ja betoon ressursina. Kõvakatte lammutamine eri suurusega fraktsioonidesse jäljendab looduslike kivimite murenemisprotsessi, asfaldiväljalõiked muutuvad kasutatavaks reljeefiks ja moodustavad erineva mikrokliima ja kooslustega kohti,“ selgitas pargi lahendust maastikuarhitekt Karin Bachmann.

Uus-Veerennis seni valminud elamute koduõued on kinnitanud, kuivõrd hinnatakse rohelust ja mõnusa äraolemise võimalusi. Nüüdsest lisanduv kokku üle 8500 m2 suurune avalikuks kasutuseks mõeldud pargiala lähtub samadest sihtidest – läbimõeldult haljastatud ala on valgustatud ja pakub mitmekesiseid ajaveetmise võimalusi. Pargist leiab rahulikke puhkekohti ja aktiivse mängu võimalusi. Atraktsioonidena on kavandatud kiiged, ronila ja piknikupaigad.

Uus-Veerenni pargi haljastus lähtub elurikkuse toetamise põhimõtetest. Pargis kasutatakse poollooduslikke kooslusi, mis võimaldavad elupaiku ja toitu nii putukatele kui lindudele ning mille hooldus on regulaarselt niidetavate pindadega võrreldes minimaalne. Võimalikult palju säilitatakse olemasolevat haljastust ning parki lisaks istutatavad põõsad ja puud on linnakeskkonda sobilikud ja vastupidavad, luues samas hubase ja koduse keskkonna.

Pargiala ehitustöödega paralleelselt ehitab Merko lõpuni valmis ka kvartalisisese Tiiu tänava. Kui Uus-Veerenni eluhoonete vahetus läheduses asuvate õuealade eest hoolitsevad korteriühistud, siis tänavad ja infrastruktuur ning pargiala antakse pärast valmimist üle Tallinna linnale, kes jääb taristu ja rajatiste igapäevast hooldust tegema.

Uus-Veerenni arendusala on ligikaudu 12 hektari suurune. Etapiviisiliselt valmivas kvartalis (merko.ee/uus-veerenni) saab olema ligi 50 eluhoonet. Tänaseks on elanikud kolinud sisse üle 20 hoonesse ja käimas on 15 hoone ehitus, kvartalisse on plaanitud ka lasteaia ja ärihoone rajamine.


Seotud artiklid