Uuring: pea pooled eestlased oleksid nõus “lumemaksu” kehtestamisega.

Uuring: pea pooled eestlased oleksid nõus “lumemaksu” kehtestamisega.

Ligi kolmveerand eestlastest peab õigeks, et lumekoristuse eest kõnniteedel vastutab kohalik omavalitsus ning 47% küsitlusele vastanutest on selle eest talvekuudel vajadusel nõus tasuma isegi eraldi „lumemaksu“, selgus uuringufirma Norstat veebruaris läbiviidud küsitlusest.

Uuringu tulemuste kohaselt peab 73 protsenti vastanutest kõnniteede puhastamist kohaliku omavalitsuse kohustuseks ning vaid viiendiku hinnangul peaks selle eest vastutama majaomanikud.

Norstati juhi Evelin Pae sõnul selgus küsitlusest, et 26 protsenti inimestest oleksid nõus kodualuse maamaksu taastamisega. Samas üle poole ehk 56 protsenti ei poolda maamaksu taastamist eesmärgiga katta selle arvelt lumekoristusega seotud kulud.

„Uuring näitab, et veebruari lumerohkuse ja tänavate libeduse valguses ootavad inimesed selgelt, et avaliku ruumi korrashoiu eest vastutaks kohalik omavalitsus. Kui maamaksu taastamist pooldab ainult neljandik vastanutest, siis hooajalist lumekoristusmaksu oleks valmis tasuma ligi pooled vastanutest.,“ ütles Evelin Pae.

Norstat viis küsitluse tänavu veebruaris läbi 1000 elaniku seas üle Eesti.

Norstat on Euroopa juhtiv andmekogumisettevõte, kes teostab andmekogumist kõigi meetodite lõikes alates veebiküsitlusest lõpetades telefoni- ning näost-näkku intervjuudega. Andmekogumise meetod ning valim koostatakse vastavalt kliendi tegevusvaldkonnale ning küsimuste püstitusele individuaalselt.  Norstat tegutseb 12 riigis üle Euroopa, omades peaaegu kõigis riikide esinduslikku ning kõrgekvaliteedilist veebipaneeli ning telefoniküsitluskeskuseid.

Autor:
Evelin Pae

Norstat Eesti juht
555 75 664
evelin.pae@norstat.ee


Seotud artiklid