Täna sõlmitud lepingu järgi jääb ERMi vahetus läheduses asuv Erminurme tee 28 kinnistu...

Täna, 23. veebruaril, allkirjastati notarileping, mille järgi anti Eesti Rahva Muuseumi peahoonega põhjapoolt piirnev Erminurme tee 28 kinnistu, mis kuulus kinnisvaraarendajale Reterra, riigi omandisse vahetades selle seni riigile kuulunud Ermi tn 10 krundi vastu. Omalt poolt loovutab ka Tartu vald riigile teisel pool ERMi peahoonet asuva Ermipargi kinnistu, millega jääbki muuseumit ümbritsev maa lõplikult riigile.

Kinnisvaraarendaja Reterra Estate juhatuse esimehe Reigo Randmetsa sõnul on tegemist kõikidele osapooltele ja avalikkusele sobivaima lahendusega, mis leiti kultuuriministeeriumi,  keskkonnaministeeriumi ja Tartu valla  tihedas koostöös.

„Ligi kolm aastat kestnud protsessi vältel oleme algusest peale üles näidanud oma head tahet ja vastutulelikust lahenduse otsimiseks, seades eesmärgiks jõuda kõigi huve arvestava tulemuseni. Täna jõustunud kinnistute vahetus tagab seda, et Eesti ühe olulisema kultuuriobjekti ümbrusala jääb hoonestamata kujul kultuuriministeeriumi omandisse ent väärtusliku Raadi aleviku ruumiline areng saab jätkuda,“ ütles Randmets.

Tema sõnul on oluline, et üheskoos suudeti ERMi lähiümbruses paikneva maatüki küsimuses saavutada mõistlik kokkulepe. „Kinnisvaraarendajana hoolime alati kohalikust kogukonnast, kvaliteetsest avalikust ruumist ja esteetilisest arhitektuurist. Meil on hea meel tõdeda, et saame jätkata Raadi aleviku arengusse panustamist ja  alustada ettevalmistusi Ermi tn 10 kinnistule väärika ja kaasaegse elukeskkonna loomiseks“ lisas Randmets.

“ERMi perel ja külastajatel on väga hea meel, et õnnestus saavutada kokkulepe vahetada Erminurme tee 28 kinnistu kultuuriministeeriumi omandis oleva Ermi tn 10 kinnisasja vastu ja sisuliselt muuseumi uksele kortermaju ei kerki. Selline otsus annab ERMi arhitektuursele lahendusele õhku, võimaldab teha ka muuseumi B-poolel tegevusi ning täita eesmärke, milleks see kaunis hoone on ehitatud. Oleme tänulikud kõigile osapooltele, kes selle otsuse langetamiseks koostööd tegid,” kommenteeris Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks.

Tartu vallavanem Jarno Laur tunnustas samuti kõiki osapooli paindlikkuse eest ning teatas, et lisaks Erminurme 28 kinnistule annab ka Tartu vald omalt poolt riigile teisel pool ERMi peahoonet asuva ca 7,6 hektari suuruse Ermipargi kinnistu. „Nii on vahetu ERMi peahoone ümbrus edaspidi riigi omandis ja kontrolli all. Valla ja ERMi koostöö jätkub aga piirkonnas uue Ermi elamustänava loomisega, mille projekteerimine on lõppjärgus. Elamustänav on hea avalik ruum, mida väärivad kohalikud elanikud, aga ka viis eksponeerida militaarpärandit koos muuseumihoonega ning mõtteliselt jätkata ekspositsiooni õues,“ ütles Laur.


Seotud artiklid