Põhjamaade kinnisvarainvestorid vaatavad tulevikku tagasihoidlikumalt

Tallinnas 23. märtsil toimunud Nordic Real Estate Forumil osalejate vahel läbi viidud küsimustikust selgus, et kinnisvarasse investeerijatest 42% panustaksid aasta jooksul olemasoleva portfoolio arendamisesse. Samas 36% vastanutest eelistaksid agressiivsemat lähenemist kohalikul kinnisvaraturul ja suurendada veelgi investeeringute mahtu.

Eesti Kinnisvaraettevõtete Liidu juhatuse esimehe Gert Jostovi sõnul joonistus 380 foorumil osalenud kinnisvara- ja majandusvaldkonna spetsialistide vastustest välja kaks peamist tulevikku vaatavat suunda. „Ligi pool vastanutest ütles, et järgmise aasta jooksul suunaksid nad investeeringud juba olemasolevasse portfooliosse, näiteks energiatõhususe suurendamise või muude uuenduste läbi. Teisalt 36% hinnangul võiks hoopis eelistada kohalikul turul uute investeeringute tegemist,“ sõnas Jostov.

Jostovi hinnangul ootavad siinset kinnisvaraturgu ees pigem heitlikud ajad. Seoses Ukraina sõjaga on otseinvesteeringute maht Eestis vähenenud, mis teisalt aga pakub siinsele kinnisvarasektorile lisavõimalusi. Samas on kõrge inflatsioon ja euribori kasv pärssinud inimeste huvi ja võimalusi kinnisvara soetamiseks laenu saada.

ESG ehk vastutustundlik ja jätkusuutlik investeerimine on rohepöörde kõrval viimase aasta jooksul kinnisvaravaldkonnas kerkinud oluliseks terminiks nii institutsionaalsetele investoritele, pankadele kui ka üürnike jaoks. NREF-il tehtud küsitlusest selgus muuhulgas, et ESG raames mõjutab investoreid enim keerulisem rahastuse saamine (39%), kuid teisalt kinnitati, et selline kinnisvara on müügi või üüri raames oluliselt atraktiivsem.

Ettevõtete investeerimisotsuseid mõjutab küsimustiku põhjal selgelt enim Euroopa Keskpanga intressimäär, mida tõi välja 64% vastanutest. Foorumil osales ligi 400 inimest Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast, Eestist, Lätist, Leedust, Inglismaalt, Saksamaalt, Austriast ja Poolast.


Seotud artiklid