Millised on majaga seotud hooldustööd?

Majaomaniku üheks oluliseks ülesandeks on oma maja ja selle tehnosüsteeme süsteemselt hooldada. Kui autode puhul on tavaline ja arusaadav, et teatud läbisõidu järgi vajalik autot hooldada, siis eramajade puhul seda nii sageli kui vajalik, kahjuks ei tehta.

Õigeaegselt hooldustöid tegemata jättes aga kasvab risk, et ühel hetkel tekivad maja remonttöödega suuremad kulud ja probleemid. Seetõttu on mõistlik arvestada maja hoolduskuludega ning selle tarvis oma eelarvesse vahendeid jätta.

Praktikas, uue maja valmimisel, jäetakse enamasti hooldustööd aastaid tegemata ning alles siis kui maja  või tehnosüsteemid ise märku annavad, võetakse esimesed hooldustööd ette.

Millised on peamised tööd, mida peaks iga majaomanik tegema, et ära hoida suuremaid kulusid ning maja hea tervise juures hoida?

Peamisteks hooldustöödeks on:

– Katusepindade ja vihmaveerennide, -püstikute puhastus.  Sammal, oksad, lehed, okkad ja muu sodi ummistavad vihmaveesüsteemide äravoolu ja võivad kahjustada ka katusekatteid. Tasuks ka kontrollida, et maja ümbruse puude oksad ei ulatuks katusele ning tuulega katust ei hakkaks lõhkuma, vajadusel ohtlikud oksad ära lõigata. Süsteemne katuse ülevaatus ja puhastus võiks  toimuda vähemalt 1 x aastas.

– Välisseinte  ülevaatus. Välisseinte puhul tasub vaadata üle seinapinnad ja otsida võimalikke tumedamaid laike, mis näitavad suuremat niiskust. Näiteks aknaalused, kus aknaplekid suunavad vihmavee seinale ning sein ei suuda välja kuivada. Selliste kohtade avastamisel aknaplekke sättida või parandada selliselt, et oleks tagatud vee valgumine seinast eemale. Välised puitpinnad vajaksid täiendavat ülepeitsimist / värvimist u. iga 10 aasta tagant, kuid see sõltub suuresti ka maja asukohast ning vajadus värvimiseks võib tekkida ka varem või hiljem.

– Tehnosüsteemide hooldus. Maja tehnosüsteemid vajavad regulaarset hooldamist. Maja veefiltreid on mõistlik vahetada vastavalt vajadusele, mis üldjuhul tähendab minimaalselt 2-3 korda aastas.  Maja vee- ja küttetorustikke on kasulik puhastada ja läbi puhuda u. iga 8-10 aasta tagant, et tagada vee kvaliteet ja kütte korralik toimimine.  Ventilatsioonisüsteemi olemasolul on vajalik puhastada või vahetada filtreid regulaarselt u. 3-4 korda aastas. Kord aastas tuleks hooldada ka küttesüsteemi, ka näiteks maakütte- või õhk-vesisoojuspumbad vajad aastas ühte korralist ülevaatust, et tagada tõrgeteta töö.

– Uste ja akende reguleerimine. Aknad ja uksed tasub kord aastas üle vaadata ja vajadusel reguleerida, et nende avamine ja sulgemine toimuks tõrgeteta. Äravajunud uksed või aknad toovad kaasa ka soojakao ning õigeaegse reguleerimisega saab seda kergesti ära hoida.

– Maja sisemine sanitaarremont võiks toimuda orienteeruvalt iga 8-10 aasta tagant või vastavalt vajadusele ka varem.

Hooldustööde esmane eesmärk on varakult reageerida ja ennetada suuremat kahju ning tagada konstruktsiooni või tehnosüsteemi pikaajaline korrektne toimimine. Õigel ajal tehtud hooldus hoiab ära suuremad ja ootamatud kulud!

Artikli allikas: Finnlog


Seotud artiklid