Lumi Kodud pälvisid esimese elamuna Eestis BREEAMi sertifikaadi 

 

Lumi Kodud Manufaktuuri üürimajad on esimesed korterelamud Eestis, millele omistati rahvusvaheline BREEAMi rohemärgis. LHV pensionifondidele kuuluvad ning Lumi Capitali juhitavad üürimajad pälvisid In-Use kategoorias hinnangu “Very Good“, mis kinnitab hoonete kõrget keskkonnasäästlikkust ja jätkusuutlikkust.  

 

BREEAM on üleilmselt tunnustatud hoonete hindamise raamistik, mida kasutatakse nii uute ehitiste kui ka juba kasutuses olevate hoonete ökoloogilise jalajälje hindamisel. Hindamiskriteeriumid on seejuures laiapõhjalised, võttes arvesse hoone jätkusuutlikkust ülemaailmsel, kohalikul ja siseruumi tasandil ning andes tagasisidet hoone energiatõhususe, keskkonna- ja kasutajasõbralikkuse kui ka kestlikkuse kohta.  

 

Manufaktuuri 14 ja 16 aadressil asuvate hoonete hindamise ja sertifitseerimise viis läbi volitatud hindaja Tepsli OÜ. 

 

“Lumi Kodude rajamisel ja juhtimisel oleme alati silmas pidanud keskkonnasõbralikke säästvaid lahendusi ja pannud rõhku elukeskkonna mugavusele, praktilisusele ja kestlikkusele,” sõnab Lumi Kodude ärijuht Reeli Simson. “See ei tähenda sugugi ainult ehituslikku poolt, vaid oluline on elukeskkond tervikuna ning elanike heaolu selle sees,” lisab Simson. Seda võetakse arvesse ka BREEAMi hindamisel, kuivõrd lisaks hoone energia- ja ressursikasutusele analüüsitakse ka hoone kasutajasõbralikkust ja hoone haldamise printsiipe.  

 

“Jagame klientidega olulisi roheväärtusi ning proovime igati toetada ja võimaldada nende ellurakendamist. Näeme näiteks, et mahukad kergliiklusparklad on saamas elementaarseks eluruumi osaks, sest soojal ajal eelistavad paljud  elanikud auto asemel jalg- või tõukerattaga liigelda ning meie roll on tagada nende mugav ja turvaline hoiustamine. Vähem autosid on ju kõigile parem,” usub Lumi Kodude ärijuht.  

 

Samasugust säästvat ja rohelist joont hoitakse ka peatselt valmivates Lumi Kodud Aiandi üürimajades, kuhu rajatakse kogukonnaaed ning kus kõikidel elanikel on võimalus ühiselt toimetada, aega veeta ja meelepärast kasvatada. “Keskkonnateadlik ja vastutustundlik elustiil saab alguse kodust ja seetõttu on oluline seda toetada,” on Simson veendunud.  

 

Lumi Kodud üürimajad on LHV pensionifondide ja Lumi Capitali koostöös valminud investeerimisstrateegia.  

Manufaktuuri hooned valmisid 2019. aasta mais ning neis on kokku 127 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit. Aiandi üürimajad Mustamäel valmivad 2022. aasta alguses ning pakuvad eluaset 164 leibkonnale.   

 

 Lumi Capital on 2013. aastal asutatud kinnisvarainvesteeringute juhtimisele keskendunud ettevõte. Lumi Capital on aktiivne investor Balti riikide äri- ja eluasemesektoris ning juhtiv üürielamute investeeringuid haldav ettevõte, mille portfelli kuulub ligikaudu 2000 korterit. 

 

ASi LHV Varahaldus pensionifondidel on üle 139 000 aktiivse kliendi. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud II ja III samba pensionifonde, mille maht kokku on 1,3 miljardit eurot. 

 


Seotud artiklid