Kuidas ventilatsioon koduse sisekliima tervislikumaks muudab?

Inimesed viibivad kodus suurema osa oma ajast. Seetõttu on oluline, et aeg mis me siseruumides veedame oleks mugav. Seetõttu on kodude sisekliimal oluline roll meie enesetundel ja ka tervisel. Bonava insener selgitab, mis on soojustagastusega ventilatsioon ning kuidas aitab see uutes Bonava loodavates kodudes õhu puhta ja kvaliteetsena hoida.

Mis on soojustagastusega ventilatsioon?

Soojustagastusega ventilatsiooni tööpõhimõte on tegelikkuses väga kergesti mõistetav. „Sisuliselt tähendab see seda, et väljatõmmatavast õhust võetakse soe õhk ning kantakse üle sissepuhutavale õhule — sellega kasutatakse ära toas juba soojema temperatuuriga õhk ning kasutatakse sisse puhutava õhu ettesoojendamiseks“ selgitab Bonava spetsialist.

Ventilatsioon vanemates vs uuemates elamutes

Vanemates paneelelamutes on tüüpiliselt kasutusel väljatõmbeventilatsioon. See tähendab seda, et värske õhk liigub tuppa seinte sisse loodud Fresh klappide ehk värskeõhuklappide kaudu ning väljaminev õhk liigub väljatõmbeseadmesse. „Sellise süsteemi peamiseks miinuseks on aga see, et läbi klapi liigub siseruumidesse ka välistemperatuuriga õhk, mis eriti talvisel perioodil tähendab meie kliimas krõbedat miinuskraadi” kommenteerib Bonava insener.

Lisaks on üleüldiselt temperatuur toas ebaühtlasem, sest värskeõhuklappide läheduses olev õhk on jahedam kui mujal ruumis. Seega kui diivan või kirjutuslaud on klappide lähedusse paigutatud, on ka seal viibiva inimese jaoks külma õhu pealevool selgesti tuntav.

Uutes elamutes kasutusel olev soojustagastusega ventilatsiooni puhul kasutatakse toatemperatuuril õhku väljast tuleva õhu ettesoojendamiseks. See tähendab, et ruumi liikuv välisõhk on juba soojem, mille tõttu kulub ka vähem energiat sobiva toatemperatuurini jõudmiseks. Võrreldes aga vanemates elamutes oleva väljatõmbeventilatsiooniga, kus välisõhku tuleb talvisel perioodil soojendada -21 kraadilt kuni +21 kraadini.

Soojustagastusega ventilatsiooni eelised

Kuna meie kliimas võivad sügis-talvisel perioodil külmakraadid üpriski madalale langeda, on tähtis, et eluruumide temperatuur oleks meelepäraselt soe ilma, et kommunaalarved liialt kõrgeks kerkiksid. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul tuleb enamasti õuest tulevat õhku soojendada vaid 20-30% jagu, mis tähendab madalamaid küttekulusid ning tänu jääksoojuse taaskasutamisele on see ka keskkonnasõbralikum.

Üheks suureks eeliseks on ka hea sisekliima, sest kvaliteetse ventilatsioonisüsteemi abil on õhuringlus parem ning aitab nii korterites kui kogu elamus ära hoida hallituse teket ja niiskuskahjustusi. Lisaks võivad halva või mittetoimiva ventilastiooniga hakata levima tolm ja bakterid, mis võivad põhjustada halvemat enesetunnet või terviseprobleeme. Seega, kui kodus on sobiv temperatuur ja tervislik sisekliima, mõjutab see nii meie meeleolu, töövõimet kui ka üleüldist enesetunnet.

 

 


Seotud artiklid