Kas Sinu kodu on seadusega kooskõlas?

Suur osa inimesi ei ole ehk mõelnudki sellele, kas nende kodu on kantud Ehitisregistrisse,  kas korteri või maja planeering vastab registri andmetele, kas küttesüsteem on seadustatud või kas puukuur kinnistul on üldse ehitiste nimekirjas. Asjad on alati nii asunud ja olnud ning miks peaks midagi valesti olema? Nüüd on aga on soovitav kõikidel see väike taustakontroll ära teha, kuna 2015. aasta juunis jõustunud ehitusseadustikus on kirjas, et Ehitisregistri andmed tuleb korrastada 2020 aasta 1. jaanuariks.

Kuidas saab seda kontrollida?

Ehitiste omanikel tuleks Ehitisregistri kodulehelt üle vaadata nendele kuuluvate ehitiste andmed. Ehitisregistrisse peavad olema kantud kõik alates 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitised.

Samuti peaks Ehitisregistri andmed üle kontrollima korterite omanikud. Näiteks, kui aastaid tagasi on eluasemeks omandatud 4-toaline korter, siis ei pruugi omanikul olla aimugi, et originaalis on see olnud hoopis kolmetoaline korter ja sellisena registris endiselt ka kirjas.

Miks see vajalik on?

Lisaks sellele, et see on seadusest tulenev kohustus, on Ehitisregistris kinnisvara kohta andmete puudumine või ebakorrektsus takistuseks kinnisvara müümisel.

Pangalaenu saamine

Enamasti finantseeritakse kinnisvara ostu osaliselt või tervenisti pangalaenuga. Pangale on aga oluline, et kinnisvara, mis läheb laenu tagatiseks, oleks Ehitisregistris, et sellel oleks kasutusluba ja andmed oleksid tõesed. Vastasel juhul võib saada küll pangast positiivse laenuotsuse, kuid panga poolt laenu enne ei väljastata kui registri andmed on korrastatud.

Kindlustus ja kahjude hüvitamine

Puudulikud registriandmed võivad tekitada probleeme hoone kindlustamisel ja õnnetusjuhtumi kahjude korvamisel, sest kinnisvara hävimise korral ei ole registris õigeid andmeid ning seega pole ka seaduslikku alust hüvitise tasumiseks.

Kui ilmneb probleem

Kui ilmneb, et registris esitatud andmed ja tegelikkus ei vasta tõele, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistide poole, kelle abiga kontrollitakse üle olemasolev olukord ning täpsustatakse Ehitisregistris esitatud andmeid.

Artikli allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo


Seotud artiklid