Ilus silmale aga ohtlik majale

Nautides saabunud kevadet oleme märganud asju, mis varasemalt silma pole jäänud. Pika talve raagus olnud puud saavad värske rohelise katte lehtede näol. Sageli jääb majade ümbruses silma ka puid, mis on haiguse tõttu oma elujõu kaotanud või lihtsalt viltu vajunud. Tihtilugu taolistele probleemidele tähelepanu ei pöörata ning puu jääb muutumatul kujul veel mitmeteks aastateks hooleta. Mida aga tuleks taolises olukorras ette võtta?

Milline on ohtlik puu, mida maha võtta võib:

  • Tormi/tuulte tagajärjel kahjustunud puud ja oksad
  • Haigustest tingituna kahjustunud puud ja oskad
  • Ohtliku kalde all olevad puud

Kahjustustega puud, mis asuvad majale liiga lähedal, võivad murdudes põhjustada raskeid vigastusi või varalist kahju. Lihtsalt peale vaadates on väga raske hinnata, kas puu on seest terve või juba õõnsaks muutunud, kas selle juured on kenasti maa sees või on oma haaret kaotamas. Alati ei pruugi olla ohtlik terve puu, teinekord on tormis või ajas kahjustada saanud mõned oksad, mida peaks jooksvalt jälgima ja vajadusel eemaldama.

Kui ohtlik puu asub eraaias (mis pole kaitsealune objekt), siis Keskkonnaamet seda ei reguleeri. Sellisel juhul tuleb enne maha võtmist pöörduda elukoha järgsesse omavalitsusse või tutvuda omavalitsuse eeskirjaga.  Kui sul kasvab aias kirsipuu või mõni muu viljapuu, siis selle maha võtmiseks eraldi luba tarvis ei lähe.

Millisel juhul võidakse puu maha võtmisest keelduda?

  • Puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure.
  • Raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringu või ehitusprojektiga.
  • Puu on kas riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all.
  • Raiuda soovitakse puud, mis on registreeritud kaitsealuste lindude, nahkhiirte, samblike jm elupaiga või kasvukohana.
  • Loa taotleja on esitanud andmed, mis ei vasta tegelikkusele.
  • Puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.
  • Kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks – kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

Linnas raieloa saamiseks tuleb täita internetis või e-posti teel taotlus, mille põhjal väljastatakse vastavad load. Kui sinugi aias leidub mõni puu, mis tormide saabudes murelikuks teeb, siis lubade taotluseks leiate abi siit:

Tallinn

Tartu

Teistes linnades leiab raieloa avalduse linnade kodulehekülgedelt.

Artikli allikas: Arco Vara


Seotud artiklid