Hoone lammutamine algab paberitööst

Üldteada on see, et ehitada ei tohi ilma projekti ja loata. Tegelikult kehtib täpselt sama lammutamise kohta: kuna lammutustegevus kuulub ehituse alla ja seda ala reguleerib ehitusseadustik, algab hoone mahavõtmine lammutusprojekti koostamisest ning loa taotlemisest.

Ilma loata lammutamise (nagu ka ilma loata ehitamise) korral ootab kinnistu omanikku soolane trahv.

Niisiis vajate projekti

Lammutusprojektis näidatakse ära:

  • tööde tehnoloogiline järjekord;
  • toestuse vajadus;
  • tööde organiseerimine ning
  • lammutusjäätmete maht, võimalik taaskasutamine ja keskkonda säästev ladustamine.

Projekti järgides on võimalik lammutada nii, et see on ohutu nii lammutajatele kui ka ümbritsevale keskkonnale.

Lammutusprojekt tuleb tellida just mahavõetavat hoonet silmas pidades, seega ei saa Te kasutada mõne teise hoone lammutusprojekti. Vastavaid projekte koostavad lammutusfirmad. Kui tellite neilt ka lammutamise, siis nad enamasti projekti koostamise eest lisaraha ei küsi.

Kooskõlastused ja load

Kui lammutusprojekt on valmis, siis tuleb see kooskõlastada võrguvaldajatega (näiteks gaasi- ja elektriettevõttega). Samuti peate pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, et taotleda lammutamist lubavat ehitusluba. Kui mahavõetava maja läheduses on teisi hooneid, siis võib kohalik omavalitsus küsida lammutamise käigu kohta detailset plaani.

Miljööväärtuslikul alal lammutamiseks vajate ka muinsuskaitseameti kooskõlastust.

Lammutamise alustamisel ja lõpetamisel tuleb esitada kohalikule omavalitsusele teatis ning protsessi lõpus jäätmeõiend, mis tõestab, et jäätmed on utiliseeritud nõuetekohaselt. Lammutatud hoone on vaja kustutada ehitisregistrist ning selle maja kasutusluba tuleb tühistada.

Väiksema maja lammutamisel on asjaajamine natuke lihtsam. Kuigi enamasti vajate ikkagi lammutusprojekti, ei ole kuni 60-ruutmeetrise hoone mahavõtmisel tarvis tasuda riigilõivu ja piisab vaid kohaliku omavalitsuse kirjalikust nõusolekust. Veelgi väiksema, alla 20-ruutmeetrise pindalaga ehitise puhul tuleb lihtsalt esitada kohalikule omavalitsusele lammutusteatis.

Lammutustöödel on kindel järjekord

Kuigi iga maja ja selle lammutamine on erinev, jagunevad lammutustööd laias laastus viide etappi:

  • maja tehakse sisustusest tühjaks ja ühendatakse kommunikatsioonidest lahti;
  • kergemad elemendid (aknad, uksed, ripplaed jne) eemaldatakse käsitsi ja tekkinud jäätmed sorteeritakse;
  • hoone põhikonstruktsioonid lammutatakse;
  • ehitusjäätmed sorteeritakse, töödeldakse ja utiliseeritakse;
  • ehitusplats korrastatakse.

Mis see kõik maksma läheb?

Lammutamise hind oleneb mitmest asjaolust. Näiteks sellest, kui kaugel asub objekt prügilast, sest suure osa lammutustööde hinnast hõlmab jäätmete utiliseerimine. Loeb ka see, kui suur on maja, millest ta koosneb ja kui palju materjali on võimalik taaskasutada. Näiteks väga rohkesti metalli sisaldava hoone lammutamisega võite isegi plussi jääda.

Lammutustöödega tegelevaid firmasid on Eestis palju ning kindlasti tasub küsida hinnapakkumist mitmelt ettevõttelt. Jälgige tähelepanelikult, milliseid töid pakkumine sisaldab: näiteks peaks seal olema ka ehitusjäätmete äravedu, sest vastasel juhul võite end leida olukorrast, kus maja enam pole, kuid selle asemel kõrgub ehitusprahi hunnik.


Seotud artiklid