Fahle linnak ühendatakse Ülemiste ja Rail Baltic terminaliga

Tallinna linn ehitab Tartu maanteest mõlemale poole kergliiklustee läbimurde läbi raudteetammi ning kergliikluse viadukti üle Tartu maantee. Need tunnelid Tartu maantee ja Peterburi tee ristmikul aitavad ühendada Ülemiste, Sikupilli ja Fahle asumid üheks tervikuks. Fahle linnaku arhitektid näevad kergliiklusteede loomises olulist võimalust Fahle arendamiseks. See soodustab elusa linnaruumi tekkimist, on hea äride ja teenuste edendamiseks ning asumite vahelise liikuvuse tekitamiseks.

„Hetkel seisavad Ülemiste, Fahle ja Sikupilli asumid teineteise poole justkui seljaga, vahel sõiduteed ja viadukt. Piirkondade ühendamine kergliiklusteedega oleks suur samm edasi nii Fahle ja Ülemiste asumi jaoks kui ka Tallinna linnaruumi arenguks tervikuna,“ rääkis Fahle Parki arhitekti Margit Aule LUMIA arhitektuuribüroost.

Aule sõnul on loogilised jalgteed ja kerge ligipääsetavus igast küljest hea arenduse eelduseks. „Oleme kergliikluse soodustamiseks Fahlesse kavandanud ka mitmeid kergliikurite parklaid, puudu on vaid ühendused naabritega. Peagi kasvatab Fahle asum oma piire Peterburi maantee viaduktini välja ja lisab arendusse ka korterid,“ rääkis Aule.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on Tallinnal kindel plaan luua ühendused Tartu maantee ja Peterburi tee ristmikule, kuhu tuleks ühe kitsa pääsu asemele avarad ja turvalised ligipääsud mõlemal poolt teed. „Uued raudteetammi läbivad tunnelid muudavad Tartu maantee tänavaruumi inimmõõtmelisemaks ja parandavad oluliselt võrdseid võimalusi liikumiseks erinevatel viisidel. Fahle arendusel on hea eeldus arhitektuurselt isikupärase  linnaruumi tekkimiseks, mille üks osa on kindlasti ka ratturitele ning jalakäijatele ohutuks ja kiireks liikumiseks mõeldud läbipääsud. Nii tekib mugav ühendus südalinna ja Ülemiste vahel,“ rääkis Lippus.

Aule toonitab, et just kergliiklusteedel on määrav roll inimeste liikumismustrite kujunemises. „Võimalus jala või rattaga kohale tulla kannab endas sõnumit, et oled oodatud. Isoleeritud piirkonnad tunduvad ebasõbralikud. Kergliiklusteed panevad inimesed liikuma sinna kuhu nad tahavad minna, mitte sinna kuhu saab minna,“ rääkis Aule.

Madle Lippus toob  õnnestunud näitena Kadrioru ühendamise Ülemistega kergliiklusteega „Siug“ 2021 aastal, mis pani inimesed sellel suunal enam liikuma. Sarnast mõju oodatakse ka uutelt teedelt.


Seotud artiklid