Elektriohutus on elulise tähtsusega

Seoses viimase jõustunud ehitusseadustikuga on esile kerkinud mitmeid küsimusi. Üks nendest küsimustest on seotud elektritöödega. Näiteks, kas kodus elektripirni tohib vahetada omamata vastavat pädevustunnistust või litsentsi? Ütleme etteruttavalt, et tohib küll, kui valgusti on välja lülitatud.

Seadus ütleb

Tavainimesele lubatud elektritöö: kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmel pingevabas olukorras tavapäraselt kasutaja poolt vahetamiseks mõeldud tarvikute vahetamine lubatud nimiandmetega tarvikutega, milleks on näiteks valgusallikad, süüturid ja kaitsmed.

Siit võib edasi improviseerida ja väita, et kui te ei ole kindel, kas lüliti on väljas või mitte, tuleks teil välja lülitada elektrikilbis paiknev vastav kaitselüliti (see on kilbiskeemilt leitav), mis on seadusega lubatud tegevus.

Seadus ütleb

Tavainimesele lubatud elektritöö – igale isikule kasutamiseks lubatud automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisse- ja väljalülitamine ning rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine sisse- ja väljalülitamise kaudu.

Nüüd kuidas see kilbiskeem sinna kilpi satub?

Sellepeale on seadusandja mõelnud ning andnud enda juhised järgmiseltselt – majandustegevusena elektitöid tegeval ettevõttel/ettevõtjal peab olema tõendatud kompetentsusega juhtiv isik, kes vastutab teostatud tööde korrektsuse eest.

Elektritöö tegija peab pärast elektritöö tegemist mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning dokumentatsiooni alusel veenduma, et elektripaigaldis ja seal tehtud elektritöö vastab nõuetele. Töö tuleb dokumenteerida. Eelpool kirjeldatud tegevused tagavadki selle, et elektrikilpi tekiks ka kilbiskeem.

Üldiselt võib seadusest välja lugeda, et tavainimene võib rahulikult vahetada kodumasinaid, elektripirne, kontrollida voolu pinget indikaatoriga kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes, eemaldada pistikupesade ja lülitite kaasi pingevabas olukorras ning demonteerida elektrijuhtmeid ja seadmeid pingevabas olukorras. Ülejäänud elekripaigaldisega seotud tööd tuleb teostada oma ala professionaali poolt. Kusjuures selle isiku pädevus peab olema dokumenteeritud.

Esineb üsna palju sellseid elektrikilpe kus puudub kilbiskeem, mis omakorda viitab sellele, et nendes majades/korterites tehtud elektritööd ei pruugi olla korrektselt teostatud ning see omakorda võib olla väga ohtlik elektripaigaldise kasutajatele.

Palun veenduge, et Teie kodus oleks elektriohutus tagatud!

Artikli allikas: Domus Kinnisvara


Seotud artiklid