Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Eesti IT-ettevõtted Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Ehitus- ja tootmisvaldkonna digitaliseerimisele keskenduva Wenture’i juhi Kaur Tulli sõnul on ehitisregistri (EHR) kitsaskohtade likvideerimine Finestmedia-Wenture tandemile põnev väljakutse – maailmas küllaltki unikaalne ja uuendusmeelne platvorm on äratanud paljude rahvusvaheliste ekspertide tähelepanu ning ka kohalikud sidusrühmad jälgivad EHRi arengut suure huviga

„Muuhulgas võtame alanud arendusetapis fookusesse ehitus- ja kasutuslubade väljastamise protsessi, mille kohta on ilmselt kõigil arendajatel ja ehitajatel rääkida küllaltki värvikaid lugusid. Meie eesmärk on kaotada uuenduste käigus ära tohutut ajaressurssi nõudnud korduva kooskõlastamise protsess – seni tuli mistahes ametkonna muudatusettepaneku korral kogu dokument uuesti üles laadida ning kõik ametnikud pidid projekti tervikuna algusest lõpuni üle vaatama. Võib vaid ette kujutada, kui palju asjatut tööd ja vaeva nõudis Eesti ametlikelt aastas enam kui 12 000 ehitusloa ja 8600 kasutusloa menetlemine sellisel moel,“ sõnas Tull.

Kaur Tulli sõnul on hea meel tõdeda, et Eesti avalik sektor on loonud ehitustööstuse jälgimiseks ja reguleerimiseks tugevad mehhanismid. „See, et EHRi arendustega tahetakse kasutajatele pakkuda veel paremaid võimalusi, mis aitavad muuta ehitusega seotud toiminguid selgemaks ja läbipaistvamaks, väärib kahtlemata tunnustust,” ütleb Tull.

Wenture’i juhi hinnangul on üks põnevamaid eesootavaid muudatusi nimelt BIM-mudeli põhjal loodud ehitusprojektide vastuvõtmine. “BIM-tehnoloogia võimaldab projekti automaatkontrolli, mis aitab menetlusaega oluliselt lühendada. Kui üleslaetavad BIM-mudelid vastavad kehtestatud nõuetele, peaks automaatkontroll käima väga kiiresti,” lubab ta.

See aga ei tähenda tema sõnul, et eesootav töö saab olema lihtne. “Ehitisregister tervikuna on väga kompleksne süsteem, mis koosneb paljudest tarkvara tükkidest. Ühelt poolt eeldab see meilt EHRi süsteemi õiget ülesseadmist, aga teisalt ka korralikke BIM-mudeleid. Lõpuks sõltub EHRi tõhusus ka pidevatest uuendustest, regulaarsest hooldusest ja koostööst erinevate asutuste vahel,” lisab Kaur Tull.

Ka Finestmedia partner ja tegevjuht Jan Urva toob esile uue arendusetapi keerukust. „Ehitisregistri puhul on tegemist vägagi keeruka andme- ja töömahuka ökosüsteemiga, mille arendamine on põnev ettevõtmine tervele tiimile. Olen kindel, et tänu Finestmedia-Wenture tandemi laiapindse arenduskompetentsi ja ehitusvaldkonna arendusspetsiifika oskuslikule kombineerimisele oleme kliimaministeeriumile väärikas partner,“ ütleb Jan Urva.

Finestmedia juhi sõnul otsustati teha ehitisregistri arendushankele pakkumine koostöös Wenture’iga, sest tegemist on kogenud ehitusvaldkonna eksperdiga.

„Näeme sellel koostööl suurt potentsiaali ja pikka tulevikuperspektiivi, sest Wenture tunneb ehitussektori spetsiifikat ja eripärasid. See partnerlus saab olema hea täiendus meie enam kui 20-aastasesse kogemustepagasisse mastaapsete Eesti avaliku- ja erasektori süsteemide arendamisel. Eesti avaliku sektori teenustes on ilmselt väga vähe selliseid valdkondi, kus Finestmedia inimeste näpud poleks oma panust andnud,” märgib Urva.

Koostööpartnerite hinnangul on Eesti e-riigi infrastruktuuri arendamisesse panustamine auasi ja mõlemad ettevõtted lubavad anda endast parima, et muuta ehitusvaldkonda jätkusuutlikumaks. Jan Urva lisab, et loodetavasti toob e-ehituse arendus värske sõõmu uut hingamist tervessse sektorisse. “Usun, et mõne aasta pärast tehtule tagasi vaadates saame uhkusega tõdeda, et oleme astunud suure sammu ehitusvaldkonna digitaliseerimise suunas.”


Seotud artiklid