Domus Kinnisvara seminar “Siseinfominutid”: Inflatsiooni numbrid annavad 2023 kevad-suvel...

19. jaanuaril toimus Domus Kinnisvara Tallinna kontoris järjekorras teine “Siseinfominutid” seminar, mis on suunatud eelkõige kinnisvaraarendajatele ja -investoritele, aga ka kõigile kinnisvarahuvilistele laiemalt. Seekordseteks külalisesinejateks kutsusime Rasmus Kattai Eesti Pangast, Janno Meriloo Rand  & Tuulbergist ning Madle Lippuse Tallinna Linnavalitsusest. Domus Kinnisvara enda poolt toetas siseinfoga Jaan Liitmäe.

Eesti Panga vaatest selgus, et tänu järsult tõusvale võrdlusbaasile annavad inflatsiooni numbrid kevad-suvel 2023 oluliselt järele. Tänase hetkeni on elukalliduse kasvu paljuski kaetud viimastel aastatel kogunenud säästude eest, kuid mis pole jätkusuutlik. Samas on palgakasv alates riigisektorist ka 2023 kiirelt kasvamas, mis juba 2024 aastaks toob kaasa olukorra, kus palgakasv võiks elukalliduse tõusuga vähemalt võrdsustuda. Teise kinnisvaraturgu väga tugevalt mõjutava aspektina räägiti tõusva Euribori mõjudest. See tõstab kõigi laenuvõtjate kulusid – nii eraisikute kui ka ettevõtete osas ning ilmselt langetab ka laenunõudlust võrreldes viimase paari väga tugeva kasvu aastaga. Meie turul peamiselt kasutatava 6 kuu Euribori osas tuleks arvestada kuni 4% baasintressi tasemega kangemates stsenaariumites. Kokkuvõtlikult sõnum oli, et rahale taas tekkinud hind on tulnud selleks et jääda ning selle reaalsusega tuleb edaspidi arvestada.

Rasmus Kattai – Eesti Pank

Rand ja Tuulberg näeb ehitusmahtudes 20% kukkumist 2023. aastal. Samas tähendab see, et rahaliselt on ehitusturu maht isegi väikses kasvus, kuid sama euro eest saab aastal 2023 ehitada vahemikus 20-50% vähem ruutmeetreid võrreldes näiteks 2020 samaväärsete objektide eelarveid omavahel. Peaasjalikult tähendab see, et tellijatel tuleb leida sama hoone ehitamiseks kas täiendavalt vahendeid või suurte tellijate puhul teha otsuseid, milliseid objekte ehitada ning millised edasi lükata. Hetke olukorda täiendavalt avades, tõdeti et ehitusmaksusmus on juba sügisest 2022 püsinud samal tasemel ning 2023 aasta osas võib näha hindade püsimist või minimaalselt kuni 5% hinnalangust. Kokkuvõttes võib 2023 ostutuda väga heaks aastaks, mil ehitusteenust tellida. Põhjuseks asjaolu, et paljud planeeritud objektid lükatakse ootamatult suurte hinnatõusude tõttu edasi. Lisaks on mitmed oluliselt kasvanud ehituse sisendite hinnad stabiliseerunud tippudest õnneks palju madalamatel hinnatasemetel. Kui siia liita veidi turumahu vähenemisest tekkiv leevendus viimaste aastate tööjõu põuale, julgustas ehitusettevõtte esindaja tellijaid hoidma end turutingimustega jooksvalt kursis, et mitte nö head kriisi raisku lasta.

Janno Meriloo – Rand & Tuulberg

Tallinna Linnavalitsus tutvustas erinevaid tööriistasid, mille abil tahetakse linna arengut edaspidi vormida, millest võidaks nii linnaelanikud kui saaksid täpsemat sisendit planeeringuid ning erinevaid lubasid Tallinna Linnalt taotlevad ettevõtjad. Selle tarbeks on linn võtnud ette mitmeid initsiatiive loomaks senisest enam suhtluskanaleid arendajate ning ehitajatega. Oluline on linna jaoks, et täna planeeritavad ning tulevikus linnas ehitatavad hooned oleksid arhitektuurselt vastuvõetavad, mahud ning lahendused olemasolevaid norme arvesse võtvad ning muu infrastruktuur alates ühistranspordist kuni lasteaia kohtade olemasoluni toetaks uue objekti planeerimist. Arutelu käigus toodi praktikute poolt ideena välja võrdlus, et erinevate planeeringute ja lubade menetlus võiks ideaalis olla Tallinnas sarnane Maksuameti poolt aastaid tagasi rakendatud sisemiste riskikriteeriumite rakendamisele. Ehk siis senise läbipaistva ning korrektse käitumisega osapooltele saab osaks kiirem ning vähem käsitööd nõudvam menetlus. Kokkuvõtteks tõdes abilinnapea, et suhtlus ongi kõige alus ning kinnitas Tallinna Linna tahet nii juhtimist parandada kui selle abil senist protsessimise tähtaegasid kiirendada.

Madle Lippus- Tallinna Linnavalitsus

Artikli autor: Jaan Liitmäe, Domus Kinnisvara juhatuse liige


Seotud artiklid