Aravete biometaanijaam tootis esimese tegutsemisaastaga kolme kuu jagu rohegaasi

Bioforce Aravete OÜ käivitas aasta tagasi Aravete biogaasijaama juurde puhastusüksuse, kus biogaasist võetakse välja metaan, mis on kasutatav maagaasiga sarnaselt. Bioforce Grupp peab tulevikus võimalikuks sarnaste jaamade rajamise abil katta ära olulise osa Eesti gaasi tarbimisest. Aravetel toodetud biometaan transporditakse surugaasi konteinerites AS Tallinna Linnatranspordi bussidele.

Bioforce Aravete OÜ juhatuse liige Siim Tenno sõnal on väga oluline kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu. „Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Biometaan kui kohalik ja keskkonnasõbralik kütus on oluline nii kasvuhoonegaaside vähendamiseks kui ka energiajulgeoleku parandamise seisukohalt,“ rääkis Tenno.

Biometaanijaamade ja surugaasitanklate arendamise, ehitamise ja opereerimisega tegelev Bioforce Group on lisaks Arvete biometaanijaamale käivitamas ka oma teist biometaanijaama Ebaveres ja aastaks 2028 on grupi meeskond seadnud omale eesmärgiks vähemalt 600 GWh biometaani tootmise, mis kataks ilmselt ära kogu maagaasi tarbimise Eesti transpordisektoris.

Täna tähistati pidulikult Aravete biometaanijaama aastaseks saamist ning nenditi, et grupi esimene biometaanijaam on edukalt tööle hakanud ja aastaga on õnnestunud toota rohkem kui 38 GWh biometaani. Sellise märkimisväärse biometaani kogusega on võimalik näiteks ühel AS Tallinna Linnatranspordi bussil sõita ligikaudu viis miljonit liinikilomeetrit. Kõik TLT surugaasibussid saaksid selle biometaaniga ligemale kolm kuud oma liine teenindada.

Siim Tenno sõnas, et jaamas toodetud biometaan on oluline täiendus Eesti biometaani tootmisele ning rõhutas jaama kõrget töökindlust. Tenno tõi esile ka hea koostöö Aravete Biogaas OÜ-ga, kelle meeskond on olnud suureks abiks jaama käivitamisel ning opereerimisel. Aravete biogaasijaam avati juba 2012. aastal, mil see hakkas sõnnikust ja biomassist tootma elektri- ja soojaenergiat. 2022 aprillis lisas Bioforce Aravete OÜ jaamale puhastusüksuse biometaani tootmiseks.


Seotud artiklid