Algas võistlus arhitektuurilahenduse leidmiseks kahele RMK kontorihoonele

Eesti Arhitektide Liit ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutasid välja arhitektuurivõistlused, et leida uued arhitektuurilahendused kahele RMK kontorihoonele – Paikusel ja Ussimäel –, sest praegused hooned on amortiseerunud. 

Tegemist on RMK ettevaatava projektiga kaasajastada järk-järgult organisatsiooni kontorite võrku üle Eesti. Projekti esimese pääsukesena on juba valminud RMK uus kontorihoone Tartus.

Paikuse ja Ussimäe arhitektuurivõistluste tingimuste kohaselt peavad mõlemad kavandatavad RMK büroohooned olema kõrgetasemelise arhitektuuriga ja esinduslikud, lõppkasutajale mugavad ja funktsionaalsed, energiasäästlikud ning rajatavad optimaalsete kuludega. Hoone põhiliseks konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjaliks on valitud puit.

„Parema töökeskkonna loomise kõrval on meie soov visualiseerida RMK identiteeti ja väärtusi ehk olla eeskujuks kohaliku puidu väärindamisel. Eesmärk on puitu kasutada maksimaalselt nii hoone konstruktsioonides, fassaadis kui ka sisekujunduses,“ sõnas RMK tugiteenuste juht Agne Aija.

Büroohoonete kaasajastamisega soovib RMK tagada oma töötajatele kvaliteetset töökeskkonda, mis lähtub tegevuspõhisest kontseptsioonist – kontor pakub eri laadi töökohti, mis toetavad erineva iseloomuga töid. „Arhitektuur saab tööprotsessi toetada paindlike ja mitmekesiste lahendustega, pakkudes tavapäraste nimeliste töökohtade asemel laia valikut erineva atmosfääri, avatuse ja funktsiooniga keskkondi, mis hoiavad tööelu vaheldusrikka ja stimuleerivana,“ kommenteeris Aija.

Nii oodatakse arhitektuurilahendustest visiooni, kuidas kombineerida omavahel formaalseid ja mitteformaalseid tööalasid ehk töölaudadega töökohti, puhkealasid, vaikse töötamise ruume, sotsiaalseid tsoone ja mobiilseid töökohti.

RMK uued büroohooned peavad vastama liginullenergia piirväärtusele – nõutud on energiatõhususe A-klass ehk madal energiakasutus, säästlik ja keskkonnasõbralik ehitus- ja viimistlusmaterjalide valik ja ehitustehnoloogia ning lihtne hooldus. Arhitektuurilahenduse loomise juures tuleb kindlasti arvestada ringmajanduse põhimõtteid – näiteks võimalusel taaskasutada olemasolevaid konstruktsioone ja ehitusmaterjale.

Praegune kõrghaljastus hoonete ümber peab maksimaalselt alles jääma ning uue haljastuse kavandamisel tuleb eelistada piirkonnale omaseid, kliimasse sobivaid taimi. Hoonete hoovidesse oodatakse väikevormide ja linnamööbli abil loodavaid istumis- ja tegevusvõimalusi. Väliruumis on samuti oluline jälgida, et sadeveed saaksid imbuda pinnasesse ehk tuleks vältida suuri kõva katendiga alasid või laiaulatuslikke kivikatendeid, mis tekitavad kuumasaari.

Mõlema arhitektuurivõistluse preemiafond on 28 000 eurot. Paikuse büroohoone võistlusele oodatakse töid hiljemalt 11. jaanuaril, Ussimäe võistlusele hiljemalt 25. Jaanuaril 2024.

RMK avas esimese uue kontseptsiooni järgi ehitatud kontorihoone kolm aastat tagasi Tartus. Kodumaisest puidust ehitatud ja matkaradade motiividest inspireeritud A-klassi energiatõhususega büroohoone tituleeriti juba siis Eesti puitarhitektuuri suunanäitajaks.

 


Seotud artiklid